Představení

Tomáš Langer je absolventem andragogiky a pers. řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2017) a sociologie a andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2004), Certifikovaného kurzu lektorů vzdělávání dospělých, Certifikovaného kurzu manažerů vzdělávání dospělých a řady dalších vzdělávacích aktivit.

V současnosti je lektorem a konzultantem firemního vzdělávání, lektorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole AMBIS, šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání a expertem Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE.

Je autorizovaným zástupcem AIVD ČR pro zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání podle Národní soustavy kvalifikací.

Lektoruje odborné kurzy, moderuje a přednáší na konferencích a publikuje odborné články v časopisech.

Tematicky se věnuje lektorským kurzům (např. metodika, didaktika, interaktivní metody, moderní technologie vzdělávání), kurzům prezentačních dovedností pro různé cílové skupiny (např. top, střední a liniový management, tiskoví mluvčí) a kurzům v oblasti poradenství pro rozvoj lidských zdrojů.

Časopis Firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání je novinkou na trhu periodik. Určen je pro personalisty zabývající se vzděláváním a rozvojem svých zaměstnanců, vzdělávací instituce, školy, lektory, trenéry a všechny, kdo se o vzdělávání dospělých zajímají. Tematicky se zaměřuje na aktuální trendy v oboru, zajímavosti, tipy pro rozvoj, rozhovory s osobnostmi a další oblasti.

Více informací na webu www.firemnivzdelavani.eu.

Kontaktní údaje

Tel: +420 604 216 788
E-mail: tomas@tomaslanger.cz
LinkedIn: tomaslanger
Twitter: TomasLanger81
Facebook: Tomáš Langer


Novinky

Ti, kteří se naučí efektivně používat informační a komunikační technologie, budou výrazně zvýhodněni. Rozhovor EPALE s Jaroslavem Jindrou z AISIS

Deset let pracoval jako ředitel střediska volného času a pedagogického centra. Založil občanské sdružení AISIS, kde je v současné době místopředsedou správní rady. Pracuje v projektech zabývajících se rozvojem organizací a jejích vedoucích pracovníků. Řídí projekt Rubikon, který se zabývá zodpovědným rozhodováním. Více než patnáct let spravuje e-learningový portál s desítkami na míru vytvořených e-learningových kurzů. Řídí evaluační a hodnoticí nástroj „How2Know“, on-line nástroj pro evaluaci organizací a hodnocení úrovně kompetencí pracovníků. Má třicetiletou lektorskou, facilitátorskou a konzultantskou praxi v rozvoji organizací a vedoucích pracovníků. Vystudoval jsi andragogiku, přesto se spíše pohybuješ v počátečním vzdělávání. Které ze získaných znalostí či dovedností při studiu využíváš dodnes? Když už bych se měl někam zařadit, tak spíš do zájmového vzdělávání, kde už více než 20 let máme tříletý kurz s 11 čtyřdenními moduly, kterým každoročně projde 60 vedoucích pracovníků ze středisek volného času. Já mám na starosti stavbu celého kurzu. Lektoruju manažerské témata, zároveň působím jako jeden z konzultantů. Na každé téma navazuje e-learningová podpora. Tu jsem vytvořil a dodnes zde funguju jako tutor. Dalším mým tématem je Rubikon (projektrubikon.info), kde učíme děcka správně se rozhodovat. Pracujeme ale s učiteli a pedagogy, kde je učíme, jak úspěšně zavádět naše programy do škol a středisek volného času (SVČ). Pak jim dáváme řadu podpor, ale s děckama sami nepracujeme. To samé platí i u projektů Dobrá škola, Školy v pohybu, Dobré SVČ, Digitální škola…, kde pracujeme s vedením a učiteli a pedagogy – samí dospělí, kam se podíváš. Občas si zajedu zalektorovat nebo zafacilitovat. Cílová skupina jsou opět dospělí. Co se týče znalostí a dovedností, tak já měl to štěstí, že jsem školu začal studovat...

Vzděláváme rezort vnitra a bezpečnostní sbory. Rozhovor EPALE s Jaroslavem Šarochem z Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze

PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde vystudoval učitelství anglického a ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a následně v doktorském studiu pedagogiku. V letech 2001–2006 působil na své alma mater jako asistent a později jako odborný asistent na katedře rusistiky a lingvodidaktiky, od roku 2015 vyučuje na katedře pedagogiky. Od roku 2006 je zaměstnancem Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra, kde nejprve vyučoval anglický jazyk, poté od roku 2010 zde působil jako metodik pro vzdělávání se zaměřením na cizí jazyky a od roku 2017 je zástupcem ředitele pro jazykové a další vzdělávání a vede Centrum jazykového a dalšího vzdělávání školy. Dlouhodobě se zabývá andragogikou, autoritou učitele, organizací vzdělávání dospělých, problematikou tvorby učebního textu pro potřeby osvojování cizího jazyka, v posledních letech se zaměřením na studijní opory. S Vyšší policejní školou MV spolupracuji téměř 15 let a už tehdy mne překvapilo, kolik dalšího vzdělávání škola pořádá. Jaká je aktuální situace? Z hlediska dalšího vzdělávání má škola opravdu nevídaně bohatý rejstřík kurzů a mnohé z nich nabízí již nejméně dvě dekády. Jedná se zejména o celou škálu jazykových kurzů všech klíčových úrovní od A2 až po C1 a kurzů zaměřených na rozvoj měkkých dovedností. Patří sem odborné kurzy pro pedagogické pracovníky, práce s interaktivní tabulí, relaxace a relaxační techniky, studium pedagogiky pro učitele akreditované MŠMT, kurzy zaměřené na metody pro posílení a aktivizaci paměti, na tvorbu studijních opor a tutoring, na komunikaci v krizových situacích s občany, ty nám výrazně pomáháš vedením velmi oblíbeného kurzu prezentačních dovedností a takhle bychom mohli vypočítávat dál. Věřím, že v posledních několika letech se nám...

Lidský mozek lze naprogramovat pomocí dvou programovacích jazyků – memorováním a zkušeností. Rozhovor EPALE s Leošem Kubíčkem z Virtual Labu

Leoš Kubíček je zakladatelem a spolumajitelem skupiny společností Holistic management, s.r.o., Virtual lab, s.r.o. a Virtual Lab Development, s.r.o., kde působí jako jednatel, lektor, mentor, kouč, inovátor a konferenční speaker či moderátor. Své zkušenosti sbíral v obchodní, manažerské a lektorské oblasti od roku 1996 v českých i nadnárodních společnostech, kde si prošel celou obchodní strukturu od obchodního zástupce, přes key account manažera, ochodního ředitele až po lektora pro CEE. Absolvoval profesionální výcviky v systemickém a Performance Tuning koučování, výcvik v Ericksonksé hypnóze a NLP, lektorské zkušenosti sbíral v mezinárodní Train The Trainer Academy v Hamburku a v rámci dalších leadeshipových programů JCI v USA, Japonsku či na Maltě. Když jsme se poznali, věnoval jste se vzdělávání v oblasti holistického řízení a kompetencím. V posledních letech jste se však intenzivně zakousli do oblasti virtuální reality. Proč tato změna? Na první pohled se to jeví jako zásadní změna, ale pokud chápete svět holisticky, tak je to jen doplnění mozaiky. Pokud chceme garantovat našim klientům zlepšení výkonu, musíme primárně hledat nástroje, které usnadní změnit chování lidí, zrychlit způsob přejímání nových znalostí a návyků a v neposlední řadě jim ulehčí práci. A to všechno jsme našli v technologii virtuální a dnes již i rozšířené reality.Tvrdíte, že lidský mozek lze naprogramovat podobně jako počítač. Opravdu je to tak snadné? Když víte, jak na to, tak ano. 🙂 Věda je dnes schopná definovat, že mozek lze programovat prostřednictvím 2 programovacích jazyků – opakování (memorování) nebo prožitek (zkušenost). První z programovacích jazyků využívá tradiční školství. Je to funkční, zdlouhavé a mnohdy nudné. Speciálně pro dnešní mladou generaci zvyklou na rychlé a přímočaré podněty. Druhý způsob je výrazně efektivnější, ale vyžaduje více...