Představení

Tomáš Langer je absolventem andragogiky a pers. řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2017) a sociologie a andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2004), Certifikovaného kurzu lektorů vzdělávání dospělých, Certifikovaného kurzu manažerů vzdělávání dospělých a řady dalších vzdělávacích aktivit.

V současnosti je lektorem a konzultantem firemního vzdělávání, metodikem projektu digiKatalog Fondu dalšího vzdělávání, lektorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání a expertem Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE.

Je autorizovaným zástupcem AIVD ČR pro zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání podle Národní soustavy kvalifikací.

Lektoruje odborné kurzy, moderuje a přednáší na konferencích a publikuje odborné články v časopisech.

Tematicky se věnuje lektorským kurzům (např. metodika, didaktika, interaktivní metody, moderní technologie vzdělávání), kurzům prezentačních dovedností pro různé cílové skupiny (např. top, střední a liniový management, tiskoví mluvčí) a kurzům v oblasti poradenství pro rozvoj lidských zdrojů.

Časopis Firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání je novinkou na trhu periodik. Určen je pro personalisty zabývající se vzděláváním a rozvojem svých zaměstnanců, vzdělávací instituce, školy, lektory, trenéry a všechny, kdo se o vzdělávání dospělých zajímají. Tematicky se zaměřuje na aktuální trendy v oboru, zajímavosti, tipy pro rozvoj, rozhovory s osobnostmi a další oblasti.

Více informací na webu www.firemnivzdelavani.eu.

Kontaktní údaje

Tel: +420 604 216 788
E-mail: tomas@tomaslanger.cz
LinkedIn: tomaslanger
Twitter: TomasLanger81
Facebook: Tomáš Langer


Novinky

Letní číslo Firemního vzdělávání právě vychází

Aktuální číslo e-časopisu Firemní vzdělávání je tu! Vyladěno do růžové a připraveno přinést řadu tipů a inspirace na letní dny… 🙂 Co tedy v aktuálním čísle najdete? I v ordinaci bychom měli být partneři: rozhovor se Šárkou Snížkovou z EUC Jak generace ovlivňují byznys:reportáž z manažerské konference Motiv P Aplikace pro vás: Spaceflow a Doodle Nejsme stroje, ani lidské zdroje Změna je život – i ten firemní Recenze: Třikrát na téma leadership Co je to handout Firemní kultura – jak na ni? Novinky z HR News Více informací a registrace k bezplatnému odběru na webu https://www.firemnivzdelavani.eu/casopis. Krásné léto Vám přeje redakce Firemního vzdělávání....

Vzdělávejte moderně! Ale jak?

Už jste někdy komunikovali s chatboty? Pravděpodobně ano, jen jste to nevěděli. A možná ani netušíte, že některé vzdělávací aktivity mohou kvalitně „trénovaní“ chatboti hravě odvést za vás. Ale není to jen umělá inteligence a virtuální či rozšířená realita, které hýbou světem vzdělávání dospělých. Na řadu trendů se snaží upozorňovat i Evropská platforma pro vzdělávání dospělých EPALE. Jednou z jejích aktivit je i pořádání regionálních seminářů na aktuální témata. Na podzim loňského roku i na jaře 2018 jsme pokračovali EPALE tour s tématem Vzdělávejte moderně! Název je sice stejný už třetím rokem, ale obsah se neustále vyvíjí. To, o čem řečníci hovořili jako o budoucnosti, se mnohdy stalo realitou a řada nových a dříve neznámých prvků si postupně hledá cestu do našich životů. A pro ty, kteří se akcí nemohli zúčastnit, jsme připravili krátké resumé klíčových myšlenek. Brano Frk, expert na moderní technologie ve vzdělávání, hovořil o trendech ve vzdělávání dospělých. Rok 2018 je podle něj vzrušujícím obdobím, v němž se toho děje poměrně hodně. Za hlavní trend letošního roku považuje micro-learning, m-learning, gamifikaci a také sociální učení. „Možná mnohé překvapím, ale za vůbec nejzajímavější trend ve vzdělávání považuji paradoxně „nasycení technologiemi“. Technologie jsou již standardem, běžnou součástí vzdělávání i každodenního života. Řešit bychom měli spíše to, jak nové a obrovské možnosti využít k tomu, aby bylo vzdělávaní pro lidi radostí,“ uvádí Brano. Jiří Bréda, který se již více než 6 let věnuje gamifikaci vzdělávacích aktivit, představil v základních rysech gamifikaci jako možnost (či spíše nutnost) v moderním pojetí vzdělávání dospělých a následně i řadu konkrétních prvků využitelných pro lektory či metodiky kurzů. Ačkoliv se nabízí řada gamifikačních prvků jako stěžejních, nelze podle Jiřího jednoznačně...

Reportáž EPALE z EKS: O kvalitě svědčí nejen řada ocenění, ale především spokojení klienti

Pro další rozhovor jsme tentokrát nejeli daleko, ale zůstali jsme v Praze. Jednou z institucí, která se vyznačuje orientací na ne zcela obvyklá témata a cílové skupiny, která zcela přirozeně kombinuje vzdělávání a poradenství, a navíc za svou práci získává pravidelně řadu ocenění, je EKS. Evropská kontaktní skupina (EKS) vznikla jako občanské sdružení a ve své činnosti nyní pokračuje ve formě zapsaného spolku, v jehož čele je předsedkyně a 3členný výkonný výbor. Již od svého zrodu v roce 2002 se EKS zaměřuje na přenášení zahraničního know-how do českého prostředí (proto onen evropský aspekt již v samotném názvu). Zkušenost, zážitek a interakce jsou základem pro jakékoliv aktivity, které tým celkem 10 zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti vytváří a nabízí široké veřejnosti. „Vycházíme ze zkušenostního učení, znalosti tedy nepředáváme, ale necháváme je účastníky zažít. Zároveň vycházíme z toho, co už lidé umí a vědí, a pracujeme s tím, co je přenositelné do jejich praxe,“ představuje filozofii fungování EKS její ředitelka Eva Kavková. Kromě vzdělávacích aktivit, u nichž se zastavíme později, se v posledních pěti letech EKS orientuje na oblast kariérového poradenství. Misí je nalézt každému klientovi takové povolání, které jej bude naplňovat, v němž se bude cítit spokojený. V centru pozornosti je pro kariérové poradce člověk se svou specifickou schopností se rozvíjet a rozhodovat se. Samozřejmostí je tedy respekt k člověku, jeho zvláštnostem, potřebám a přáním. Unikátnost této společnosti tak tkví nejen v mezinárodním know-how, ale také v důrazu na genderovou stránku, významném rozvoji kariérových poradců, vydávání vlastních metodik a publikací. Mezi typické klienty EKS patří kariéroví poradci na školách a také znevýhodněné skupiny různého typu: matky s malými dětmi, dlouhodobě nezaměstnaní nebo čerství absolventi). Mezi klienty se řadí také neziskové organizace, státní instituce či vysoké...