Představení

Tomáš Langer je absolventem andragogiky a pers. řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2017) a sociologie a andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2004), Certifikovaného kurzu lektorů vzdělávání dospělých, Certifikovaného kurzu manažerů vzdělávání dospělých a řady dalších vzdělávacích aktivit.

V současnosti je lektorem a konzultantem firemního vzdělávání, lektorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole AMBIS, šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání a expertem Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE.

Je autorizovaným zástupcem AIVD ČR pro zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání podle Národní soustavy kvalifikací.

Lektoruje odborné kurzy, moderuje a přednáší na konferencích a publikuje odborné články v časopisech.

Tematicky se věnuje lektorským kurzům (např. metodika, didaktika, interaktivní metody, moderní technologie vzdělávání), kurzům prezentačních dovedností pro různé cílové skupiny (např. top, střední a liniový management, tiskoví mluvčí) a kurzům v oblasti poradenství pro rozvoj lidských zdrojů.

Časopis Firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání je novinkou na trhu periodik. Určen je pro personalisty zabývající se vzděláváním a rozvojem svých zaměstnanců, vzdělávací instituce, školy, lektory, trenéry a všechny, kdo se o vzdělávání dospělých zajímají. Tematicky se zaměřuje na aktuální trendy v oboru, zajímavosti, tipy pro rozvoj, rozhovory s osobnostmi a další oblasti.

Více informací na webu www.firemnivzdelavani.eu.

Kontaktní údaje

Tel: +420 604 216 788
E-mail: tomas@tomaslanger.cz
LinkedIn: tomaslanger
Twitter: TomasLanger81
Facebook: Tomáš Langer


Novinky

Žijeme v době vizuální, nejvíce informací z vnějšího světa vstřebáváme zrakem. Rozhovor EPALE s Radkem Pernicou

Radek Pernica je absolventem Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK, absolvoval výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, výcvik koučů dle ICF, Points of You® Certified Expert. Absolvoval také PQ Coaching Grant program by Shirzad Chamine a výcvik v mindfulness (RMT). Je také certifikovaný lektor ILM. Pracoval jako sociální pracovník, skupinový a individuální psychoterapeut a má dlouholetou manažerskou praxi v HR. Od roku 2005 působí jako lektor, kouč a facilitátor. Je tátou 3 dětí (zatím), certifikovaný barista a bartender, milovník dobrých knížek, starých rádií, rozhlasových her a Islay Single Malt Scotch Whisky.   Tvé jméno je pro mne symbolem obrázkových karet Points of You. Kdo ještě je Radek Pernica? Uffff, to je těžká otázka, resp. v koučování bývá ta nejtěžší „Kým jsi…“ nebo „Kým vším jsi“ To se klient/ka občas velmi zapotí. A zodpovězení této otázky je pak klíčem k ovlivnění všech dalších úrovní vědomí, ať už hodnot, přesvědčení chování nebo kompetencí, které využívám(e). Ale kdybych to profesně měl shrnout, tak asi nejvíce mi ladí slovo průvodce. Někdo, kdo pomáhá jednotlivci, týmu nebo skupině zvědomit určité principy, možná dobré zásady, ověřené a funkční postupy. Možná upozorňovat na rizika, překážky, méně vědomá či nevědomá rizika. Modelovat možné dopady, trénovat a zkoušet v bezpečném prostředí. A jsem šťastný, že to mohu dělat z různých poloh, rolí, které jsou odlišné a přitom velmi podobné. Jako lektor či mentor více vysvětluji, sděluji sbírám nápady, provokuji, spojuji, ukazuji best practice, hledám srozumitelná sdělení. Jako kouč se více ptám, naslouchám, mlčím, nechávám klienta/klientku či skupinu dojít si k vlastnímu silnému uvědomění a vlastnímu řešení, kterému nemusím rozumět, ale vím, že je důležité pro druhou stranu a ta už ví, co má dělat a jak postupovat. A jako facilitátor se zaměřuji...

Z evolučního hlediska nejsme na dlouhé úseky sezení při online výuce přizpůsobeni. Rozhovor EPALE s Martinem Pávkem a Ivou Málkovou ze STOB

Ing. Martin Pávek (MP) je projektový manažer a lektor společnosti STOB. Zároveň je spoluautorem knihy „Já zhubnu zdravě a natrvalo“. Absolvoval vysokou školu se zaměřením na ekonomii a statistiku, ale velmi blízká je mu i oblast psychologie a sociologie. Do společnosti nové nápady a přístupy pro širší uplatnění ověřené metodiky STOBu. Miluje pohyb a dobré jídlo. PhDr. Iva Málková (IM) se jako psycholog  již přes 40 let věnuje problematice obezity. V r. 1990  založila STOB (STop Obezitě), vytvořila metodiku vycházející z kognitivně behaviorální psychoterapie a pomáhá všem, kteří chtějí hubnout s rozumem. V roce 2010 iniciovala vytvoření komunitního webu STOBklub pro nejširší veřejnost, kde  je zaregistrováno již 160 000 lidí. Je členkou výboru Obezitologické společnosti a autorkou řady publikací. Nazýváte se STOB – Stop obezitě a učíte lidi hubnout. Vaše kurzy tedy nebudou jen o znalostech… IM: Většina nabídek na hubnutí se zabývá jen tvorbou jídelníčku nebo tréninkového plánu, ale už ne tím, jak tyto znalosti převést do praxe. Hubnoucí mohou být chodící encyklopedií, vysypou z rukávu energetické hodnoty potravin a odrecitují desítky nejrůznějších diet, které pak postupně zkoušejí. Pochopitelně u nich ale vydrží jen chvilku, předepsaná dieta většinou není nic příjemného, a vrací se proto dříve či později ke svým původním návykům i kilům. STOB se svojí metodikou vycházející z kognitivně behaviorální terapie má nejlepší výsledky co do udržení změny, tedy i udržení váhových úbytků. A to je při hubnutí to nejtěžší. Zabývá se nejen chováním (behavior), ale také kognicemi (myšlenkami a emocemi), které k nevhodnému chování vedou.   Jak lze pracovat na změně životního stylu, která vede ke zhubnutí? Náš postup je tento: Klient si ve spolupráci s terapeutem jasně definuje problém a cíl, tak aby byly výsledky měřitelné. Ne tedy...

Dobrý lektor by o sobě měl umět zdravě pochybovat, a přitom si být sebou zdravě jistý. Rozhovor EPALE s Petrou Šimkovou

Petra Šimková je koučka a lektorka manažerských, prezentačních, lektorských dovedností a osobní efektivity. Na poli vzdělávání dospělých se pohybuje od roku 2002. Vystudovala obor pedagogika se specializaci didaktika pedagogiky na FF UK. Zkušenosti, které nabrala jako manažerka vzdělávacích projektů ve firmách, zužitkovává jako lektorka na volné noze, na které „stojí“ od roku 2007.   Na úvod jistě nečekaná otázka. Které kurzy u Vás v poslední době nejvíce „frčí“? Před zhruba sedmi až devíti lety jsem měla období, kdy jsem velmi často trénovala prezentační dovednosti a vystupování před publikem. Toto téma je moje lektorská srdcovka také třeba proto, že sezónně už pětadvacet let moderuji plesy, nejčastěji v Lucerně. Jenže, jak jsem toto téma často školila, někdy i několikrát v týdnu, zjistila jsem, že mě přestává těšit. Zkrátka, všeho moc škodí. Nakonec jsem byla ráda, že se tehdy situace změnila a já se mohla věnovat více i jiným tématům. Poté se poptávka po prezentačních dovednostech snížila a místo toho poměrně skokově narostla potřeba témat pro nové manažery. Ekonomice se dařilo, firmy se rozrůstaly a řada lidí se stala manažery takřka přes noc. Často ale neuměli řešit situace, které s novou pozicí přicházely. V posledních covidových měsících u mě „frčí“ prezentační a lektorské dovednosti v online prostředí. Myslela jsem si, že spousta lidí se za poslední rok naučila, jak si poradit s online prostředím v prezentacích i na školeních. Podle zvýšené poptávky po seminářích s touto tématikou to ale vypadá na pravý pak. Při těchto seminářích zužitkovávám své dovednosti z „živého“ světa prezentací a moderování plesů i společenských akcí a kombinuji je s onlinovými tipy a vychytávkami. Nicméně i já se pořád učím a...