Představení

Tomáš Langer je absolventem andragogiky a pers. řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2017) a sociologie a andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2004), Certifikovaného kurzu lektorů vzdělávání dospělých, Certifikovaného kurzu manažerů vzdělávání dospělých a řady dalších vzdělávacích aktivit.

V současnosti je lektorem a konzultantem firemního vzdělávání, metodikem projektu digiKatalog Fondu dalšího vzdělávání, lektorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání a expertem Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE.

Je autorizovaným zástupcem AIVD ČR pro zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání podle Národní soustavy kvalifikací.

Lektoruje odborné kurzy, moderuje a přednáší na konferencích a publikuje odborné články v časopisech.

Tematicky se věnuje lektorským kurzům (např. metodika, didaktika, interaktivní metody, moderní technologie vzdělávání), kurzům prezentačních dovedností pro různé cílové skupiny (např. top, střední a liniový management, tiskoví mluvčí) a kurzům v oblasti poradenství pro rozvoj lidských zdrojů.

Časopis Firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání je novinkou na trhu periodik. Určen je pro personalisty zabývající se vzděláváním a rozvojem svých zaměstnanců, vzdělávací instituce, školy, lektory, trenéry a všechny, kdo se o vzdělávání dospělých zajímají. Tematicky se zaměřuje na aktuální trendy v oboru, zajímavosti, tipy pro rozvoj, rozhovory s osobnostmi a další oblasti.

Více informací na webu www.firemnivzdelavani.eu.

Kontaktní údaje

Tel: +420 604 216 788
E-mail: tomas@tomaslanger.cz
LinkedIn: tomaslanger
Twitter: TomasLanger81
Facebook: Tomáš Langer


Novinky

Reportáž EPALE z EKS: O kvalitě svědčí nejen řada ocenění, ale především spokojení klienti

Pro další rozhovor jsme tentokrát nejeli daleko, ale zůstali jsme v Praze. Jednou z institucí, která se vyznačuje orientací na ne zcela obvyklá témata a cílové skupiny, která zcela přirozeně kombinuje vzdělávání a poradenství, a navíc za svou práci získává pravidelně řadu ocenění, je EKS. Evropská kontaktní skupina (EKS) vznikla jako občanské sdružení a ve své činnosti nyní pokračuje ve formě zapsaného spolku, v jehož čele je předsedkyně a 3členný výkonný výbor. Již od svého zrodu v roce 2002 se EKS zaměřuje na přenášení zahraničního know-how do českého prostředí (proto onen evropský aspekt již v samotném názvu). Zkušenost, zážitek a interakce jsou základem pro jakékoliv aktivity, které tým celkem 10 zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti vytváří a nabízí široké veřejnosti. „Vycházíme ze zkušenostního učení, znalosti tedy nepředáváme, ale necháváme je účastníky zažít. Zároveň vycházíme z toho, co už lidé umí a vědí, a pracujeme s tím, co je přenositelné do jejich praxe,“ představuje filozofii fungování EKS její ředitelka Eva Kavková. Kromě vzdělávacích aktivit, u nichž se zastavíme později, se v posledních pěti letech EKS orientuje na oblast kariérového poradenství. Misí je nalézt každému klientovi takové povolání, které jej bude naplňovat, v němž se bude cítit spokojený. V centru pozornosti je pro kariérové poradce člověk se svou specifickou schopností se rozvíjet a rozhodovat se. Samozřejmostí je tedy respekt k člověku, jeho zvláštnostem, potřebám a přáním. Unikátnost této společnosti tak tkví nejen v mezinárodním know-how, ale také v důrazu na genderovou stránku, významném rozvoji kariérových poradců, vydávání vlastních metodik a publikací. Mezi typické klienty EKS patří kariéroví poradci na školách a také znevýhodněné skupiny různého typu: matky s malými dětmi, dlouhodobě nezaměstnaní nebo čerství absolventi). Mezi klienty se řadí také neziskové organizace, státní instituce či vysoké...

Reportáž EPALE z RVC Holoubek Holice: Chceme dělat práci, která má smysl

 V březnu 2018 jsme s EPALE vyrazili opět trochu dále od Prahy, konkrétně do Holic nedaleko Pardubic. Naše kroky tentokrát vedlo doporučení na vzdělávací instituci s netradičním názvem Rodinné centrum Holoubek. Tato nenápadná organizace, lépe řečeno středisko Oblastní charity Pardubice, totiž získala významné ocenění kvality – titul Vzdělávací instituce roku 2017. Ve velké konkurenci tak obstál neobvyklý formát vzdělávání dospělých, který jsme si nemohli nechat ujít. Rodinné centrum Holoubek je střediskem Oblastní charity Pardubice a stejně jako název i jeho vznik byl provázen řadou zajímavostí. „Holoubka jsme v podstatě založili v cukrárně v srpnu roku 2010. Nápad vzešel od 4 maminek a 1 babičky, ale na realizaci tohoto nápadu se později podílelo 33 dobrovolníků, kteří odpracovali 2 500 dobrovolnických hodin,“ vzpomíná na počátky Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice. Tak snadné to ale nebylo – na počátku bylo potřeba zajistit finance pro koupi domu, v němž centrum sídlí, zajistit lidské, finanční a další zdroje na rozjezd centra. Následoval necelý rok práce, aby mohlo být 13. dubna 2011 konečně otevřeno. Za téměř 7 let existence centrum eviduje úctyhodných 23 640 návštěv rodinného centra. V oblasti vzdělávání dospělých centrum doposud realizovalo 4 projekty s různými typy podpory. Ke dni reportáže byl počet dospělých účastníků kurzů 636 osob. Možná se ptáte, proč právě Holoubek? Důvodů je hned několik: jednak spojitost s Dr. Emilem Holubem jako známým rodákem z Holic, pak také název hlavní ulice Holubova a samozřejmě i vlastní název obce. Ale to není vše: „Holoubek pro nás představuje symboliku hnízda, bezpečí, ale také rozletu, což je přesně to, o co se v centru snažíme,“ doplňuje Vladimíra Krejčíková, koordinátorka projektů centra. Pro koho tedy vlastně Holoubek vzniknul? Posláním centra je vzděláváním rozvíjet děti, dospělé i...

Tomáš Langer: Edutainment je jen prázdná nádoba

  Není to tak dlouho, kdy bylo firemní vzdělávání zaměňováno pouze za povinná školení, často nudná a (podle mínění zaměstnanců) zbytečná a nepotřebná. Později se stalo součástí benefitů řady progresivních firem (a stále se drží na předních příčkách populárních benefitů), aby se konečně dospělo k tomu, že vzdělávání (či lépe řečeno učení) není nudné, povinné, zbytečné, fádní, zdlouhavé, ale jednoduše zcela přirozené a všudypřítomné. To, jaké firemní vzdělávání je, spoluurčují ti, kteří se vzdělávacích aktivit účastní. A tak jako se postupně do firem dostávají veselejší barvy stěn i nábytku, neformální oddechové místnosti s prvky zábavy a sestavují se celé týmy pečující o blaho zaměstnanců, na přání a požadavky svých lidí reagují i manažeři vzdělávání řady firem. Zeptáte-li se těchto manažerů na trendy ve firemním vzdělávání, nejčastěji uslyšíte: zážitek, zábava, hra, interakce, aktivita či motivace. Značně zjednodušeně můžeme hovořit o edutainmentu (educational entertainmentu), tedy konceptu vzdělávání s využitím prvků zábavy nebo právě prostřednictvím zábavy. Ve světě se edutainment jako trend objevil již kolem roku 2012, v Česku o něco později. K zapojení edutainmentu není potřeba jen technologických zařízení typu interaktivních tabulí, zábavných webů a softwarů, online kvízů či jiných multimediálních prvků. Základem je zájem o to, aby vzdělávání a učení účastníky bavilo – nejde jen o prostou zábavu, ale především o vytvoření vhodné atmosféry a prostředí, v nichž se vzdělávací procesy realizují. Nezapomínejme ale na to, že prvky zábavy a hry mohou být užitečnou i významnou součástí rozvojových aktivit, ne však jejich hlavním účelem. Edutainment pomáhá vytvořit pro tyto aktivity atraktivní a „trendy“ formu. Základem pro efektivní vzdělávání a učení stále zůstává jeho obsah, smysl a užitek. Bez nich zůstane edutainment jen prázdnou nádobou bez účelu....