Představení

Tomáš Langer je absolventem andragogiky a pers. řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2017) a sociologie a andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2004), Certifikovaného kurzu lektorů vzdělávání dospělých, Certifikovaného kurzu manažerů vzdělávání dospělých a řady dalších vzdělávacích aktivit.

V současnosti je lektorem a konzultantem firemního vzdělávání, lektorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole AMBIS, šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání a expertem Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE.

Je autorizovaným zástupcem AIVD ČR pro zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání podle Národní soustavy kvalifikací.

Lektoruje odborné kurzy, moderuje a přednáší na konferencích a publikuje odborné články v časopisech.

Tematicky se věnuje lektorským kurzům (např. metodika, didaktika, interaktivní metody, moderní technologie vzdělávání), kurzům prezentačních dovedností pro různé cílové skupiny (např. top, střední a liniový management, tiskoví mluvčí) a kurzům v oblasti poradenství pro rozvoj lidských zdrojů.

Časopis Firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání je novinkou na trhu periodik. Určen je pro personalisty zabývající se vzděláváním a rozvojem svých zaměstnanců, vzdělávací instituce, školy, lektory, trenéry a všechny, kdo se o vzdělávání dospělých zajímají. Tematicky se zaměřuje na aktuální trendy v oboru, zajímavosti, tipy pro rozvoj, rozhovory s osobnostmi a další oblasti.

Více informací na webu www.firemnivzdelavani.eu.

Kontaktní údaje

Tel: +420 604 216 788
E-mail: tomas@tomaslanger.cz
LinkedIn: tomaslanger
Twitter: TomasLanger81
Facebook: Tomáš Langer


Novinky

Letošní první číslo Firemního vzdělávání právě vychází

Také jste se v práci několikrát otočili a je tu konec února? Máme to podobně! V mezičase jsme však pro vás připravili novou várku článků a zajímavostí ze světa firemního vzdělávání. A co v novém čísle najdete? Přístup k firemnímu vzdělávání není ovlivněn geograficky ani kulturně: rozhovor s Petrem Řežábkem z Lega Infografika: Trendy firemního vzdělávání 2020 Otázky & odpovědi: Které trendy ve firemním vzdělávání považujete za zbytečné? Aplikace pro vás: Storytagger a Eduflow Next generation skills změní role managementu Fototerapie a fotografie v koučovacím procesu 8 tipů na netradiční workshop v zahraničí – barevná Malaga Recenze: Dvě knihy o umění komunikace čem se mluví: Agilita ve vzdělávání Vzdělaný účetní je spíše supervizorem a poradcem Přehled konferencí a dalších akcí na 1. pololetí 2020 Novinky z HR News Knižní tipy GRADY Stahujte nebo se registrujte k bezplatnému odběru na...

Stát by měl v dalším vzdělávání „pomáhat a nepřekážet“. Rozhovor EPALE s Monikou Mešťanovou z MŠMT

Monika Měšťanová vystudovala učitelství pro střední školy, obor psychologie – tělesná výchova na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity. Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vede oddělení dalšího vzdělávání. O víkendech vyráží s celou rodinou na dlouhé cyklovýlety, jezdit na lyžích nebo plavat. V pozici vedoucí oddělení dalšího vzdělávání MŠMT působíš již několik let, a to za vlády několika ministrů z různých politických stran. Jakou podporu dalšímu vzdělávání věnuje současné vedení resortu? Současný ministr Robert Plaga je „mým“ 14. ministrem. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že na úřadě pracuji 56 let, není tomu tak. Na ministerstvo jsem nastoupila v roce 2006, v době, kdy se zaváděl systém uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a kdy se připravovaly projekty pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzdělávání dospělých je složité téma, už jen proto, že MŠMT není jediné, které má tuto agendu na starosti, a ačkoli máme gesce vymezeny, vždy se najdou oblasti společného zájmu. Pro vyjasnění gescí mezi rezorty je podpora vedení nezbytná. V současné době je takovýmto tématem společného zájmu příprava nového operačního programu a naší snahou je nalézt nejvhodnější prostor pro podporu dalšího vzdělávání v České republice. Proč není další vzdělávání jednou z priorit, když se týká naprosté většiny populace naší země, tedy zároveň i masy voličů? Proč myslíš, že není? Vždyť vzdělávání je součástí naší společnosti, každý si uvědomuje, že vzdělání je přidaná hodnota, konkurenční výhoda… a ministerstvo školství má v této oblasti svou nezastupitelnou roli. Součástí konceptu celoživotního učení je i další vzdělávání a toto téma má své kapitoly ve všech strategických dokumentech MŠMT. Je však třeba položit si otázku, jaká má být v této agendě role státu. Já osobně se domnívám, že stát by měl „pomáhat...

Vánoční číslo Firemního vzdělávání právě vychází

Už máte všechny dárky? A napečeno cukroví? Tak jako tak vám nabízíme pěknou porci odborného čtení z oblasti firemního vzdělávání. Z obsahu nejnovějšího čísla e-časopisu vybíráme: – Do vzdělávání zaměstnanců investujeme ročně 100 milionů: rozhovor s Janou Ženčovou z Tieto – Otázky & odpovědi: Kterou netradiční akci jste letos zažili? – Aplikace pro vás: QuizUp, Anchor, Sway – Trendy ve firemním vzdělávání 2019/2020 – Pro lidé ve firmě potřebují interkulturní trénink – Best practices v adaptačním procesu českých firem – Recenze: Adaptační knížka We wish you a great start – O čem se mluví: Blockchain ve vzdělávání – Dá se v neziskovce vzdělávat jako ve firmě? – Sledujeme za vás: Kritické myšlení, management i koučování tématy konferencí – Novinky z HR News – Knižní tipy Portálu Stahujte nebo se rovnou registrujte k bezplatnému odběru na webu...