Aktuality

 • Detaily k plnění zápočtů:
  • Na základě doporučení vedení školy a po konzultaci s vedoucí katedry se původní úkol „praktické předvedení vybrané vzdělávací metody v délce trvání 15 minut, vč. rozboru metodiky a diskuse“ RUŠÍ A NAHRAZUJE následujícím úkolem:
   Úspěšné absolvování bezplatného e-kurzu Evropské platformy pro vzdělávání dospělých (EPALE) s názvem Lektorské minimum I. (http://kurzy.epale.cz). Absolvování kurzu student doloží zasláním certifikátu (se svým jménem a příjmením) z tohoto kurzu e-mailem vyučujícímu.
   Věřím, že vám tato úprava nebude činit potíže. Děkuji za zaslání certifikátu o absolvování kurzu ideálně do 31. 5. 2020, nejpozději však do konce zkouškového období v tomto semestru.
  • Prezentace cílových skupin s PPT (5 min.) – týká se jen těch studentů, kteří nemají zápočet splněn: zaslat PPT + nahrát PPT formou screencastu (PPT + hlas, min. 3 minuty, max. 6 minut), poslat odkaz vyučujícímu (tomas@tomaslanger.cz), následně jej nasdílím s ostatními studenty; termín: 30. 4. 2020 pro všechny studenty; screencast vytvoříte nejsnadněji v PPT (Prezentace > Nahrát prezentaci), případně ve screencastových aplikacích, viz např. https://sellcoursesonline.com/best-screencasting-software.
  • Vytvoření metodického listu k metodě VD: odevzdání v DOC/DOCX na e-mail vyučujícího (tomas@tomaslanger.cz); termín: 30. 4. 2020 pro všechny studenty.
 • Opatření ke zrušení výuky v důsledku Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví:
  • kontaktní výuka do konce semestru odpadá;
  • podrobnosti k řešení výuky náhradními cestami byly zaslány všem studentům dne 19. 3. 2020.
 • Metodický list k zápočtu ke stažení zde: AMVD – Metodický list
 • Podrobnější zadání zápočtu CÍLOVÉ SKUPINY:
  • délka min. 5 minut (+/- 2 minuty),
  • metoda: výklad (přednáška),
  • pomůcka: PowerPoint, Prezi či jiný prezentační software,
  • obsah:
   • představení cílové skupiny a jejích charakteristik s ohledem na její vzdělávání,
   • zhodnocení cílové skupin z hlediska výhod (kladné stránky, přednosti) a nevýhod (slabé stránky, rizika) – obojí z hlediska vzdělávání dospělých,
   • (lektorské tipy pro práci s touto cílovou skupinou – volitelně),
   • závěrečné shrnutí.

Zdroje a materiály k předmětu

 

1. Klasifikace metod vzdělávání dospělých


2. Přednáška a její aplikace ve vzdělávání dospělých, nástroje pro zvýšení efektivity přednášky


3. Diskusní metody a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých

 • Výstup z výuky: Lektorský „kufřík“ (galerie): 01, 02, 03

4. Demonstrování a instruktáž a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých


5. Skupinová práce a její aplikace ve vzdělávání dospělých


6. Metody zaměřené na řešení problémů a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých


7. Metody zaměřené na rozvoj kreativního myšlení a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých


8. Interaktivní a aktivizační metody a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých


9. Koučování a mentorování ve vzdělávání dospělých


10. Další metody vzdělávání dospělých


11. Práce s učebními pomůckami ve vzdělávání dospělých


12. Práce s didaktickou technikou ve vzdělávání dospělých


13. Aktuální trendy v oblasti metod vzdělávání dospělých

Anotace předmětu

 

AAN120041 / APLIKACE METOD VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
ANPR / Bakalářské studium
2019/2020
PhDr. Tomáš Langer
LS 2/1; povinný předmět
Z / 4 kredity

Předmět se věnuje představení vybraných metod vzdělávání dospělých a možností jejich aplikace v praxi formálního a neformálního vzdělávání dospělých. Důraz je kladen nejen na tradiční, ale i interaktivní a aktivizační metody využívané nejčastěji v praxi dalšího vzdělávání. Výuka kombinuje přímou výuku, praktické semináře s pozvanými hosty a vlastní ukázky studentů.

Charakteristika obsahu předmětu:

 1. Klasifikace metod vzdělávání dospělých
 2. Přednáška a její aplikace ve vzdělávání dospělých, nástroje pro zvýšení efektivity přednášky
 3. Diskusní metody a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých
 4. Demonstrování a instruktáž a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých
 5. Skupinová práce a její aplikace ve vzdělávání dospělých
 6. Metody zaměřené na řešení problémů a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých
 7. Metody zaměřené na rozvoj kreativního myšlení a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých
 8. Interaktivní a aktivizační metody a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých
 9. Koučování a mentorování ve vzdělávání dospělých
 10. Další metody vzdělávání dospělých
 11. Práce s učebními pomůckami ve vzdělávání dospělých
 12. Práce s didaktickou technikou ve vzdělávání dospělých
 13. Aktuální trendy v oblasti metod vzdělávání dospělých

Povinná literatura:

 • HELCL, Zdeněk. Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4770-5.
 • LANGER, Tomáš. Moderní lektor. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0093-4.
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4152-9.

Doporučená literatura:

 • BEERMANN, Susanne a Monika SCHUBACH. Hry na semináře a workshopy.
  66 kreativních her
  . Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2964-0.
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Profesionalizace lektorů jako cesta ke zvýšení kvality dalšího vzdělávání. Praha: NÚV, 2013. Dostupné na: http://www.nuv.cz/t/profesionalizace-lektoru-jako-cesta-ke-zvyseni-kvality.
 • DVOŘÁKOVÁ Miroslava a Tomáš LANGER. Cesty profesionalizace andragogické práce. Andragogika. Roč. 2012, č. 3, s. 5–6. ISSN 1211-6378.
 • DVOŘÁKOVÁ Miroslava (a Tomáš LANGER). Za oponou vzdělávání dospělých. Andragogika v praxi. Roč. 2014 a násl. ročníky. ISSN 2336-5145.
 • HRKAL, Marek. Odprezentuj, Průvodce přípravou prezentace. Brno: BizBooks, 2018. ISBN 978-80-265-0810-6.
 • KAZÍK, Petr. Rukověť dobrého interního lektora: pro efektivní vzdělávání ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0287-7.
 • KLEIN, Zamyat M. 100 kreativních metod a her na semináře a workshopy. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4023-2.
 • KLIPPERT, Heinz. Nápadník aktivit pro trénink komunikace a komunikačních kompetencí. Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0126-5.
 • KOTRBA, Tomáš a Lubor LACINA. Aktivizační metody ve výuce. Příručka moderního pedagoga. 3. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2015. ISBN 978-80-7485-043-1.
 • LANGER, Tomáš. Určuje kvalitu vzdělávání pouze lektor? Praha: NÚV, 2013. Dostupné na: http://www.nuv.cz/t/urcuje-kvalitu-vzdelavani-pouze-lektor.
 • LEDDEN, Emma. Úspěšná prezentace. Získejte si své publikum krok za krokem. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-247-2912-1.
 • LAWSON, Karen. The Trainer´s Handbook. 3rd updated edition. San Francisco: Pfeiffer, 2009. ISBN 978-0-470-40304-4.
 • MEDLÍKOVÁ, Olga. Lektorské dovednosti. Manuál úspěšného lektora. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4336-3.
 • MINTON, David. Teaching Skills in Further and Adult Education. 3rd Edition. London: Thomson Learning, 2005. ISBN 978-1-84480-140-4
 • MÜLLER, Horst. Myšlenkové mapy. Jak zlepšit své myšlení, paměť, koncentraci a kreativitu. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-5057-6.
 • ROGERS, Alan a Naomi HORROCKS. Teaching Adults. Fourth Edition. Berkshire: Open University Press, 2010. ISBN 978-0-33-523539-1.
 • SVOBODA, Jiří. Kniha pro lektory. Metodická příručka lektorských dovedností. Praha: 1. VOX, 2013. ISBN 978-80-87480-12-0.
 • TRDÁ, Jana. Lektorské finty. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3675-4.

Elektronické zdroje:

Zápočet:

Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné splnění všech následujících zadání:

 • Praktické předvedení vybrané vzdělávací metody v délce trvání 15 minut, vč. rozboru metodiky a diskuse.
 • Odevzdání metodického listu k vybrané metodě (podle šablony).
 • Prezentace aplikace vybraných metod vzdělávání dospělých na konkrétní cílovou skupinu v délce trvání 5 minut, vč. zdůvodnění a diskuse. Prezentace proběhne před studenty s podporou prezentace ve formátu PowerPoint, Keynote nebo Prezi.

Témata pro udělení zápočtu budou předem konzultována a schválena vyučujícím.
Podmínky pro udělení zápočtu jsou stejné pro studenty prezenčního i kombinovaného studia.

Prerekvizitou předmětu AAN120041 Aplikace metod vzdělávání dospělých je předmět AAN120040 Didaktika dospělých.