Články

Ti, kteří se naučí efektivně používat informační a komunikační technologie, budou výrazně zvýhodněni. Rozhovor EPALE s Jaroslavem Jindrou z AISIS

Deset let pracoval jako ředitel střediska volného času a pedagogického centra. Založil občanské sdružení AISIS, kde je v současné době místopředsedou správní rady. Pracuje v projektech zabývajících se rozvojem organizací a jejích vedoucích pracovníků. Řídí projekt Rubikon, který se zabývá zodpovědným rozhodováním. Více než patnáct let spravuje e-learningový portál s desítkami na míru vytvořených e-learningových kurzů. Řídí evaluační a hodnoticí nástroj „How2Know“, on-line nástroj pro evaluaci organizací a hodnocení úrovně kompetencí pracovníků. Má třicetiletou lektorskou, facilitátorskou a konzultantskou praxi v rozvoji organizací a vedoucích pracovníků. Vystudoval jsi andragogiku, přesto se spíše pohybuješ v počátečním vzdělávání. Které ze získaných znalostí či dovedností při studiu využíváš dodnes? Když už bych se měl někam zařadit, tak spíš do zájmového vzdělávání, kde už více než 20 let máme tříletý kurz s 11 čtyřdenními moduly, kterým každoročně projde 60 vedoucích pracovníků ze středisek volného času. Já mám na starosti stavbu celého kurzu. Lektoruju manažerské témata, zároveň působím jako jeden z konzultantů. Na každé téma navazuje e-learningová podpora. Tu jsem vytvořil a dodnes zde funguju jako tutor. Dalším mým tématem je Rubikon (projektrubikon.info), kde učíme děcka správně se rozhodovat. Pracujeme ale s učiteli a pedagogy, kde je učíme, jak úspěšně zavádět naše programy do škol a středisek volného času (SVČ). Pak jim dáváme řadu podpor, ale s děckama sami nepracujeme. To samé platí i u projektů Dobrá škola, Školy v pohybu, Dobré SVČ, Digitální škola…, kde pracujeme s vedením a učiteli a pedagogy – samí dospělí, kam se podíváš. Občas si zajedu zalektorovat nebo zafacilitovat. Cílová skupina jsou opět dospělí. Co se týče znalostí a dovedností, tak já měl to štěstí, že jsem školu začal studovat...

Vzděláváme rezort vnitra a bezpečnostní sbory. Rozhovor EPALE s Jaroslavem Šarochem z Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze

PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde vystudoval učitelství anglického a ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a následně v doktorském studiu pedagogiku. V letech 2001–2006 působil na své alma mater jako asistent a později jako odborný asistent na katedře rusistiky a lingvodidaktiky, od roku 2015 vyučuje na katedře pedagogiky. Od roku 2006 je zaměstnancem Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra, kde nejprve vyučoval anglický jazyk, poté od roku 2010 zde působil jako metodik pro vzdělávání se zaměřením na cizí jazyky a od roku 2017 je zástupcem ředitele pro jazykové a další vzdělávání a vede Centrum jazykového a dalšího vzdělávání školy. Dlouhodobě se zabývá andragogikou, autoritou učitele, organizací vzdělávání dospělých, problematikou tvorby učebního textu pro potřeby osvojování cizího jazyka, v posledních letech se zaměřením na studijní opory. S Vyšší policejní školou MV spolupracuji téměř 15 let a už tehdy mne překvapilo, kolik dalšího vzdělávání škola pořádá. Jaká je aktuální situace? Z hlediska dalšího vzdělávání má škola opravdu nevídaně bohatý rejstřík kurzů a mnohé z nich nabízí již nejméně dvě dekády. Jedná se zejména o celou škálu jazykových kurzů všech klíčových úrovní od A2 až po C1 a kurzů zaměřených na rozvoj měkkých dovedností. Patří sem odborné kurzy pro pedagogické pracovníky, práce s interaktivní tabulí, relaxace a relaxační techniky, studium pedagogiky pro učitele akreditované MŠMT, kurzy zaměřené na metody pro posílení a aktivizaci paměti, na tvorbu studijních opor a tutoring, na komunikaci v krizových situacích s občany, ty nám výrazně pomáháš vedením velmi oblíbeného kurzu prezentačních dovedností a takhle bychom mohli vypočítávat dál. Věřím, že v posledních několika letech se nám...

Lidský mozek lze naprogramovat pomocí dvou programovacích jazyků – memorováním a zkušeností. Rozhovor EPALE s Leošem Kubíčkem z Virtual Labu

Leoš Kubíček je zakladatelem a spolumajitelem skupiny společností Holistic management, s.r.o., Virtual lab, s.r.o. a Virtual Lab Development, s.r.o., kde působí jako jednatel, lektor, mentor, kouč, inovátor a konferenční speaker či moderátor. Své zkušenosti sbíral v obchodní, manažerské a lektorské oblasti od roku 1996 v českých i nadnárodních společnostech, kde si prošel celou obchodní strukturu od obchodního zástupce, přes key account manažera, ochodního ředitele až po lektora pro CEE. Absolvoval profesionální výcviky v systemickém a Performance Tuning koučování, výcvik v Ericksonksé hypnóze a NLP, lektorské zkušenosti sbíral v mezinárodní Train The Trainer Academy v Hamburku a v rámci dalších leadeshipových programů JCI v USA, Japonsku či na Maltě. Když jsme se poznali, věnoval jste se vzdělávání v oblasti holistického řízení a kompetencím. V posledních letech jste se však intenzivně zakousli do oblasti virtuální reality. Proč tato změna? Na první pohled se to jeví jako zásadní změna, ale pokud chápete svět holisticky, tak je to jen doplnění mozaiky. Pokud chceme garantovat našim klientům zlepšení výkonu, musíme primárně hledat nástroje, které usnadní změnit chování lidí, zrychlit způsob přejímání nových znalostí a návyků a v neposlední řadě jim ulehčí práci. A to všechno jsme našli v technologii virtuální a dnes již i rozšířené reality.Tvrdíte, že lidský mozek lze naprogramovat podobně jako počítač. Opravdu je to tak snadné? Když víte, jak na to, tak ano. 🙂 Věda je dnes schopná definovat, že mozek lze programovat prostřednictvím 2 programovacích jazyků – opakování (memorování) nebo prožitek (zkušenost). První z programovacích jazyků využívá tradiční školství. Je to funkční, zdlouhavé a mnohdy nudné. Speciálně pro dnešní mladou generaci zvyklou na rychlé a přímočaré podněty. Druhý způsob je výrazně efektivnější, ale vyžaduje více...

Vzdělávání dospělých je stávajícími opatřeními vlády prakticky zdevastováno. Rozhovor EPALE s Janou Brabcovou

Jana Brabcová je zakladatelkou vzdělávací společnosti Grafia (1993). Jako prezidentka Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, největšího profesního sdružení v oboru, zastupuje vzdělavatele na odborných fórech, např. v Monitorovacím výboru OPZ. Věnuje se rozvoji lektorů i manažerů, přednáší behaviorální ekonomii, firemní komunikaci, chování trhu a zákazníka. Vzdělává také státní zkušební komisaře. Jako autorizovaná osoba dle NSK zkouší lektory, kariérové poradce a personalisty. Je autorkou kariérových publikací pro SŠ, VŠ i dospělé, ale také Kuchařky marketingu pro vzdělávací instituce či knížky fotografií. V českých i mezinárodních projektech se zaměřuje na inovace a kvalitu ve vzdělávání dospělých, rozvoj lidských zdrojů a kariéry, trh práce, outplacement. Organizuje Veletrh práce a vzdělávání Klíč k příležitostem, kde také uděluje cenu pro podniky přátelské rodině Mamma/Parent Friendly. Dvakrát získala Ocenění českých podnikatelek (2011, 2017), v r. 2016 Čestné uznání za inovativnost, ekonomický a společenský přínos ve svém oboru (ocenění Vizionáři), v roce 2018 byla finalistkou ceny Žena regionu za Plzeňský kraj. Je členkou Průmyslové rady Fakulty strojní ZČU a zakladatelkou Klubu absolventů ZČU, v r. 2019 obdržela ocenění děkana FST ZČU za podporu a spolupráci. Klíčovými slovy pro ni jsou kvalita vzdělávání, osvěta, osobnostní rozvoj, smysluplnost, tvořivost. Prozrazuje o sobě, že je vizionář a kreativec.Rozhovor vedeme v obtížné době. Máme za sebou měsíc, v němž se díky koronaviru postupně změnily životy snad nás všech. V souvislosti s dopady na podnikání se v médiích hovoří o hospodách, cestovkách či leteckých společnostech, ale o vzdělavatelích dospělých ne. V minulé krizi po r. 2008 to přitom byly právě vzdělávací instituce, které utrpěly velké škody… Jaká je aktuální situace? Náš obor je stávajícími opatřeními bohužel prakticky zdevastován. To dokumentují i výsledky dotazníku na naše členské...

Spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí aneb Jak na firemní vzdělávání kvalitně?

Spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Autor: Tomáš Langer Vydal: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 Tisk: Ottova tiskárna, Přívozní 2/1054, 170 00 Praha 7 Místo a rok vydání: Praha 2013 Náklad: 2000 ks Publikace vznikla v rámci projektu „Udržitelnost sociálního dialogu v ČR – rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů“, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012. Projekt je fi nancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Více o projektu najdete na www.socialnidialog.cz. ©2013 Svaz průmyslu a dopravy ČR Publikace ke stažení zde...

Při zavádění online výuky nedělejte unáhlená rozhodnutí. Rozhovor EPALE s Lucií Rohlíkovou

Lucie Rohlíková se věnuje přípravě budoucích učitelů v oblasti využití technologií ve vzdělávání na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zároveň působí jako vedoucí oddělení celoživotního a distančního vzdělávání ZČU. Realizuje prakticky zaměřené i výzkumné projekty, publikuje v České republice i v zahraničí. Je zkušenou autorkou a tutorkou on-line kurzů. Za inovativní zpracování on-line kurzů a elektronických vzdělávacích materiálů získala několik cen (The Best European Learning Materials Awards 2015- Gold Award, cena sdružení EUNIS-CZ 2010, cena Národního centra distančního vzdělávání 2004). Od roku 2015 organizuje pro učitele všech typů škol konferenci o smysluplném využívání technologií ve vzdělávání Učitel IN. Od roku 2016 je předsedkyní České asociace distančního univerzitního vzdělávání (ČADUV) a zastupuje Českou republiku v European Association of Distance Teaching Universities (EADTU). Jsi vedoucí oddělení celoživotního a distančního vzdělávání na Západočeské univerzitě. Můžeš čtenářům toto pracoviště krátce představit? Naše pracoviště se zabývá administrací úkonů Rady celoživotního vzdělávání a akreditací programů celoživotního vzdělávání ZČU, vzděláváním zaměstnanců v různých oblastech včetně vysokoškolské pedagogiky, poskytováním metodické a technické podpory e-learningu a popularizací vědy. Základ pracoviště tvoří tým deseti skvělých osobností, naši lidé  jsou pohotoví, flexibilní a nebojí se jít do inovativních aktivit. To je skvělé. Koneckonců na pracovišti realizujete i řadu zajímavých projektů… Pracujeme jednak na velkých univerzitních projektech pro rozvoj kombinované formy studia a kvality výuky, ale i na dalších. Velmi zajímavé jsou projekty, které se týkají propojení formálního a neformálního vzdělávání, kde spolupracujeme s dalším institucemi v Plzni – např. Společně do muzea či Digitální stopy regionální historie. Od letošního roku jsme zapojeni také do projektu zaměřeného na otevřené vzdělávací zdroje. Plzeňský kraj podporuje projekt Bav se vědou...