Články

EPALE publikovala rozhovory s představiteli všech andragogických pracovišť v ČR i na Slovensku

Od září loňského roku EPALE postupně publikovala sérii rozhovorů s představiteli andragogických pracovišť (kateder či ústavů) z České i Slovenské republiky. Cílem rozhovorů bylo poskytnout čtenáři aktuální pohled na jednotlivá pracoviště, a tak alespoň virtuálně nahlédnout, co se kde děje či chystá. Odpovědi mohou být zajímavé nejen pro české a slovenské andragogy, ale také pro absolventy andragogiky či její současné a budoucí studenty. Otázky byly pro všechna pracoviště stejné (jen na Slovensku jsme jednu otázku přidali), rozhovory proběhly prostřednictvím e-mailu převážně v měsíci srpnu 2020. Odkazy na všechny rozhovory naleznete níže. Česko: UP Olomouc: https://epale.ec.europa.eu/cs/blog/rozhovor-epale-s-miroslavem-dopitou-vedoucim-katedry-sociologie-andragogiky-kulturni MUNI Brno: https://epale.ec.europa.eu/cs/blog/rozhovor-epale-s-petrem-novotnym-vedoucim-ustavu-pedagogickych-ved-ff-mu FF UK Praha: https://epale.ec.europa.eu/cs/blog/rozhovor-epale-s-renatou-kocianovou-vedouci-katedry-andragogiky-personalniho-rizeni-ff-uk UTB Zlín: https://epale.ec.europa.eu/cs/blog/rozhovor-epale-s-jakubem-hladikem-reditelem-ustavu-pedagogickych-ved-fakulty-humanitnich-studii OSU Ostrava: https://epale.ec.europa.eu/cs/blog/rozhovor-epale-s-josefem-malachem-milanem-chmurou-z-katedry-pedagogiky-andragogiky-pedagogicke UJAK Praha: https://epale.ec.europa.eu/cs/blog/rozhovor-s-ivanou-shanilovou-vedouci-katedry-andragogiky-na-univerzite-jana-amose-komenskeho PedF UK Praha: https://epale.ec.europa.eu/cs/blog/rozhovor-epale-s-jaroslavem-veteskou-vedoucim-katedry-andragogiky-managementu-vzdelavani Slovensko: UK Bratislava: https://epale.ec.europa.eu/cs/blog/rozhovor-epale-s-juliusem-matulcikem-vedoucim-oddeleni-andragogiky-katedry-pedagogiky PU Prešov: https://epale.ec.europa.eu/cs/blog/rozhovor-epale-s-ivanou-pirohovou-vedouci-katedry-andragogiky-ustavu-pedagogiky-andragogiky UKF Nitra: https://epale.ec.europa.eu/cs/blog/rozhovor-epale-s-ctiborem-hatarem-garantem-oboru-andragogika-na-katedre-pedagogiky-pedagogicke UMB Banská Bystrica: https://epale.ec.europa.eu/cs/blog/rozhovor-epale-s-miroslavem-krystonem-vedoucim-katedry-andragogiky-pedagogicke-fakulty Autor: Tomáš Langer, expert EPALE Původní...

Rozhovor EPALE s Marcelou Janíčkovou a Kateřinou Koželskou z VisualCoach

Mgr. Marcela Janíčková je konzultantka ve vzdělávání, vizuální facilitátorka, zakladatelka inovativního projektu Visual Coach. Absolventka magisterského studia sociologie a andragogiky FF UPOL. Dlouhodobě se věnuje tématu inovací ve vzdělávání – aktivně působí jako lektor dospělých ve firemním prostředí, start-upech i neziskovém sektoru. Zaměřuje se na inovativní techniky facilitace, vizuální komunikaci a rozvoj kompetencí pro 21. století. Vizualizovala významné konference a projekty mimo jiné mezinárodní konferenci Global Compact Summit, SingularityU Czech Summit, Dream Big konference, Antipanic Live Conference a další. Mgr. Kateřina Koželská je koučka a facilitátorka, zakladatelka společnosti Hormed a spoluzakladatelka projektu Visualcoach.cz. Pro klientské projekty využívá v praxi ověřenou metodiku facilitace a vizualizace, čímž podporuje aktivní zapojení účastníků, sdílení best practices a zvyšuje efektivitu workshopů a dopad firemních projektů, konferencí i pracovních setkání. Podporuje také vzdělavatele a lektory dospělých v rozvoji jejich kreativního a vizuálního myšlení a rozvoji kompetencí pro 21. století.   V nedávné době jste spolu s kolegyní vedly webináře na témata sketchnotingu a vizuální facilitace, které se ihned zařadily mezi ty nejsledovanější. Čím si to vysvětlujete? MJ: Zvýšený a trvalý zájem o tato témata nás těší a není pro nás vlastně zase tolik překvapující. Žijeme ve světě VUCA (tato zkratka popisuje 4 klíčové aspekty dnešního světa: „volatile“/proměnlivý, „uncertain“/nejistý, „complex“/složitý, „ambiguous“/ nejednoznačný). To znamená, že v mnoha situacích je jedinou naší jistotou ZMĚNA – tedy už nefungují zavedené postupy a naučené vzorce jednání a je třeba přistupovat k situaci či změnám kolem nás KREATIVNĚ. Právě kreativita patří mezi tzv. nové dovednosti 21. století. A je to právě „vizuální myšlení“, které umožňuje nahlížet na situace novým úhlem pohledu a posiluje tak naši schopnost kreativního přístupu k řešení...

Ti, kteří se naučí efektivně používat informační a komunikační technologie, budou výrazně zvýhodněni. Rozhovor EPALE s Jaroslavem Jindrou z AISIS

Deset let pracoval jako ředitel střediska volného času a pedagogického centra. Založil občanské sdružení AISIS, kde je v současné době místopředsedou správní rady. Pracuje v projektech zabývajících se rozvojem organizací a jejích vedoucích pracovníků. Řídí projekt Rubikon, který se zabývá zodpovědným rozhodováním. Více než patnáct let spravuje e-learningový portál s desítkami na míru vytvořených e-learningových kurzů. Řídí evaluační a hodnoticí nástroj „How2Know“, on-line nástroj pro evaluaci organizací a hodnocení úrovně kompetencí pracovníků. Má třicetiletou lektorskou, facilitátorskou a konzultantskou praxi v rozvoji organizací a vedoucích pracovníků. Vystudoval jsi andragogiku, přesto se spíše pohybuješ v počátečním vzdělávání. Které ze získaných znalostí či dovedností při studiu využíváš dodnes? Když už bych se měl někam zařadit, tak spíš do zájmového vzdělávání, kde už více než 20 let máme tříletý kurz s 11 čtyřdenními moduly, kterým každoročně projde 60 vedoucích pracovníků ze středisek volného času. Já mám na starosti stavbu celého kurzu. Lektoruju manažerské témata, zároveň působím jako jeden z konzultantů. Na každé téma navazuje e-learningová podpora. Tu jsem vytvořil a dodnes zde funguju jako tutor. Dalším mým tématem je Rubikon (projektrubikon.info), kde učíme děcka správně se rozhodovat. Pracujeme ale s učiteli a pedagogy, kde je učíme, jak úspěšně zavádět naše programy do škol a středisek volného času (SVČ). Pak jim dáváme řadu podpor, ale s děckama sami nepracujeme. To samé platí i u projektů Dobrá škola, Školy v pohybu, Dobré SVČ, Digitální škola…, kde pracujeme s vedením a učiteli a pedagogy – samí dospělí, kam se podíváš. Občas si zajedu zalektorovat nebo zafacilitovat. Cílová skupina jsou opět dospělí. Co se týče znalostí a dovedností, tak já měl to štěstí, že jsem školu začal studovat...

Vzděláváme rezort vnitra a bezpečnostní sbory. Rozhovor EPALE s Jaroslavem Šarochem z Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze

PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde vystudoval učitelství anglického a ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a následně v doktorském studiu pedagogiku. V letech 2001–2006 působil na své alma mater jako asistent a později jako odborný asistent na katedře rusistiky a lingvodidaktiky, od roku 2015 vyučuje na katedře pedagogiky. Od roku 2006 je zaměstnancem Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra, kde nejprve vyučoval anglický jazyk, poté od roku 2010 zde působil jako metodik pro vzdělávání se zaměřením na cizí jazyky a od roku 2017 je zástupcem ředitele pro jazykové a další vzdělávání a vede Centrum jazykového a dalšího vzdělávání školy. Dlouhodobě se zabývá andragogikou, autoritou učitele, organizací vzdělávání dospělých, problematikou tvorby učebního textu pro potřeby osvojování cizího jazyka, v posledních letech se zaměřením na studijní opory. S Vyšší policejní školou MV spolupracuji téměř 15 let a už tehdy mne překvapilo, kolik dalšího vzdělávání škola pořádá. Jaká je aktuální situace? Z hlediska dalšího vzdělávání má škola opravdu nevídaně bohatý rejstřík kurzů a mnohé z nich nabízí již nejméně dvě dekády. Jedná se zejména o celou škálu jazykových kurzů všech klíčových úrovní od A2 až po C1 a kurzů zaměřených na rozvoj měkkých dovedností. Patří sem odborné kurzy pro pedagogické pracovníky, práce s interaktivní tabulí, relaxace a relaxační techniky, studium pedagogiky pro učitele akreditované MŠMT, kurzy zaměřené na metody pro posílení a aktivizaci paměti, na tvorbu studijních opor a tutoring, na komunikaci v krizových situacích s občany, ty nám výrazně pomáháš vedením velmi oblíbeného kurzu prezentačních dovedností a takhle bychom mohli vypočítávat dál. Věřím, že v posledních několika letech se nám...

Lidský mozek lze naprogramovat pomocí dvou programovacích jazyků – memorováním a zkušeností. Rozhovor EPALE s Leošem Kubíčkem z Virtual Labu

Leoš Kubíček je zakladatelem a spolumajitelem skupiny společností Holistic management, s.r.o., Virtual lab, s.r.o. a Virtual Lab Development, s.r.o., kde působí jako jednatel, lektor, mentor, kouč, inovátor a konferenční speaker či moderátor. Své zkušenosti sbíral v obchodní, manažerské a lektorské oblasti od roku 1996 v českých i nadnárodních společnostech, kde si prošel celou obchodní strukturu od obchodního zástupce, přes key account manažera, ochodního ředitele až po lektora pro CEE. Absolvoval profesionální výcviky v systemickém a Performance Tuning koučování, výcvik v Ericksonksé hypnóze a NLP, lektorské zkušenosti sbíral v mezinárodní Train The Trainer Academy v Hamburku a v rámci dalších leadeshipových programů JCI v USA, Japonsku či na Maltě. Když jsme se poznali, věnoval jste se vzdělávání v oblasti holistického řízení a kompetencím. V posledních letech jste se však intenzivně zakousli do oblasti virtuální reality. Proč tato změna? Na první pohled se to jeví jako zásadní změna, ale pokud chápete svět holisticky, tak je to jen doplnění mozaiky. Pokud chceme garantovat našim klientům zlepšení výkonu, musíme primárně hledat nástroje, které usnadní změnit chování lidí, zrychlit způsob přejímání nových znalostí a návyků a v neposlední řadě jim ulehčí práci. A to všechno jsme našli v technologii virtuální a dnes již i rozšířené reality.Tvrdíte, že lidský mozek lze naprogramovat podobně jako počítač. Opravdu je to tak snadné? Když víte, jak na to, tak ano. 🙂 Věda je dnes schopná definovat, že mozek lze programovat prostřednictvím 2 programovacích jazyků – opakování (memorování) nebo prožitek (zkušenost). První z programovacích jazyků využívá tradiční školství. Je to funkční, zdlouhavé a mnohdy nudné. Speciálně pro dnešní mladou generaci zvyklou na rychlé a přímočaré podněty. Druhý způsob je výrazně efektivnější, ale vyžaduje více...

Vzdělávání dospělých je stávajícími opatřeními vlády prakticky zdevastováno. Rozhovor EPALE s Janou Brabcovou

Jana Brabcová je zakladatelkou vzdělávací společnosti Grafia (1993). Jako prezidentka Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, největšího profesního sdružení v oboru, zastupuje vzdělavatele na odborných fórech, např. v Monitorovacím výboru OPZ. Věnuje se rozvoji lektorů i manažerů, přednáší behaviorální ekonomii, firemní komunikaci, chování trhu a zákazníka. Vzdělává také státní zkušební komisaře. Jako autorizovaná osoba dle NSK zkouší lektory, kariérové poradce a personalisty. Je autorkou kariérových publikací pro SŠ, VŠ i dospělé, ale také Kuchařky marketingu pro vzdělávací instituce či knížky fotografií. V českých i mezinárodních projektech se zaměřuje na inovace a kvalitu ve vzdělávání dospělých, rozvoj lidských zdrojů a kariéry, trh práce, outplacement. Organizuje Veletrh práce a vzdělávání Klíč k příležitostem, kde také uděluje cenu pro podniky přátelské rodině Mamma/Parent Friendly. Dvakrát získala Ocenění českých podnikatelek (2011, 2017), v r. 2016 Čestné uznání za inovativnost, ekonomický a společenský přínos ve svém oboru (ocenění Vizionáři), v roce 2018 byla finalistkou ceny Žena regionu za Plzeňský kraj. Je členkou Průmyslové rady Fakulty strojní ZČU a zakladatelkou Klubu absolventů ZČU, v r. 2019 obdržela ocenění děkana FST ZČU za podporu a spolupráci. Klíčovými slovy pro ni jsou kvalita vzdělávání, osvěta, osobnostní rozvoj, smysluplnost, tvořivost. Prozrazuje o sobě, že je vizionář a kreativec.Rozhovor vedeme v obtížné době. Máme za sebou měsíc, v němž se díky koronaviru postupně změnily životy snad nás všech. V souvislosti s dopady na podnikání se v médiích hovoří o hospodách, cestovkách či leteckých společnostech, ale o vzdělavatelích dospělých ne. V minulé krizi po r. 2008 to přitom byly právě vzdělávací instituce, které utrpěly velké škody… Jaká je aktuální situace? Náš obor je stávajícími opatřeními bohužel prakticky zdevastován. To dokumentují i výsledky dotazníku na naše členské...