Články

Žijeme v době vizuální, nejvíce informací z vnějšího světa vstřebáváme zrakem. Rozhovor EPALE s Radkem Pernicou

Radek Pernica je absolventem Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK, absolvoval výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, výcvik koučů dle ICF, Points of You® Certified Expert. Absolvoval také PQ Coaching Grant program by Shirzad Chamine a výcvik v mindfulness (RMT). Je také certifikovaný lektor ILM. Pracoval jako sociální pracovník, skupinový a individuální psychoterapeut a má dlouholetou manažerskou praxi v HR. Od roku 2005 působí jako lektor, kouč a facilitátor. Je tátou 3 dětí (zatím), certifikovaný barista a bartender, milovník dobrých knížek, starých rádií, rozhlasových her a Islay Single Malt Scotch Whisky.   Tvé jméno je pro mne symbolem obrázkových karet Points of You. Kdo ještě je Radek Pernica? Uffff, to je těžká otázka, resp. v koučování bývá ta nejtěžší „Kým jsi…“ nebo „Kým vším jsi“ To se klient/ka občas velmi zapotí. A zodpovězení této otázky je pak klíčem k ovlivnění všech dalších úrovní vědomí, ať už hodnot, přesvědčení chování nebo kompetencí, které využívám(e). Ale kdybych to profesně měl shrnout, tak asi nejvíce mi ladí slovo průvodce. Někdo, kdo pomáhá jednotlivci, týmu nebo skupině zvědomit určité principy, možná dobré zásady, ověřené a funkční postupy. Možná upozorňovat na rizika, překážky, méně vědomá či nevědomá rizika. Modelovat možné dopady, trénovat a zkoušet v bezpečném prostředí. A jsem šťastný, že to mohu dělat z různých poloh, rolí, které jsou odlišné a přitom velmi podobné. Jako lektor či mentor více vysvětluji, sděluji sbírám nápady, provokuji, spojuji, ukazuji best practice, hledám srozumitelná sdělení. Jako kouč se více ptám, naslouchám, mlčím, nechávám klienta/klientku či skupinu dojít si k vlastnímu silnému uvědomění a vlastnímu řešení, kterému nemusím rozumět, ale vím, že je důležité pro druhou stranu a ta už ví, co má dělat a jak postupovat. A jako facilitátor se zaměřuji...

Z evolučního hlediska nejsme na dlouhé úseky sezení při online výuce přizpůsobeni. Rozhovor EPALE s Martinem Pávkem a Ivou Málkovou ze STOB

Ing. Martin Pávek (MP) je projektový manažer a lektor společnosti STOB. Zároveň je spoluautorem knihy „Já zhubnu zdravě a natrvalo“. Absolvoval vysokou školu se zaměřením na ekonomii a statistiku, ale velmi blízká je mu i oblast psychologie a sociologie. Do společnosti nové nápady a přístupy pro širší uplatnění ověřené metodiky STOBu. Miluje pohyb a dobré jídlo. PhDr. Iva Málková (IM) se jako psycholog  již přes 40 let věnuje problematice obezity. V r. 1990  založila STOB (STop Obezitě), vytvořila metodiku vycházející z kognitivně behaviorální psychoterapie a pomáhá všem, kteří chtějí hubnout s rozumem. V roce 2010 iniciovala vytvoření komunitního webu STOBklub pro nejširší veřejnost, kde  je zaregistrováno již 160 000 lidí. Je členkou výboru Obezitologické společnosti a autorkou řady publikací. Nazýváte se STOB – Stop obezitě a učíte lidi hubnout. Vaše kurzy tedy nebudou jen o znalostech… IM: Většina nabídek na hubnutí se zabývá jen tvorbou jídelníčku nebo tréninkového plánu, ale už ne tím, jak tyto znalosti převést do praxe. Hubnoucí mohou být chodící encyklopedií, vysypou z rukávu energetické hodnoty potravin a odrecitují desítky nejrůznějších diet, které pak postupně zkoušejí. Pochopitelně u nich ale vydrží jen chvilku, předepsaná dieta většinou není nic příjemného, a vrací se proto dříve či později ke svým původním návykům i kilům. STOB se svojí metodikou vycházející z kognitivně behaviorální terapie má nejlepší výsledky co do udržení změny, tedy i udržení váhových úbytků. A to je při hubnutí to nejtěžší. Zabývá se nejen chováním (behavior), ale také kognicemi (myšlenkami a emocemi), které k nevhodnému chování vedou.   Jak lze pracovat na změně životního stylu, která vede ke zhubnutí? Náš postup je tento: Klient si ve spolupráci s terapeutem jasně definuje problém a cíl, tak aby byly výsledky měřitelné. Ne tedy...

Dobrý lektor by o sobě měl umět zdravě pochybovat, a přitom si být sebou zdravě jistý. Rozhovor EPALE s Petrou Šimkovou

Petra Šimková je koučka a lektorka manažerských, prezentačních, lektorských dovedností a osobní efektivity. Na poli vzdělávání dospělých se pohybuje od roku 2002. Vystudovala obor pedagogika se specializaci didaktika pedagogiky na FF UK. Zkušenosti, které nabrala jako manažerka vzdělávacích projektů ve firmách, zužitkovává jako lektorka na volné noze, na které „stojí“ od roku 2007.   Na úvod jistě nečekaná otázka. Které kurzy u Vás v poslední době nejvíce „frčí“? Před zhruba sedmi až devíti lety jsem měla období, kdy jsem velmi často trénovala prezentační dovednosti a vystupování před publikem. Toto téma je moje lektorská srdcovka také třeba proto, že sezónně už pětadvacet let moderuji plesy, nejčastěji v Lucerně. Jenže, jak jsem toto téma často školila, někdy i několikrát v týdnu, zjistila jsem, že mě přestává těšit. Zkrátka, všeho moc škodí. Nakonec jsem byla ráda, že se tehdy situace změnila a já se mohla věnovat více i jiným tématům. Poté se poptávka po prezentačních dovednostech snížila a místo toho poměrně skokově narostla potřeba témat pro nové manažery. Ekonomice se dařilo, firmy se rozrůstaly a řada lidí se stala manažery takřka přes noc. Často ale neuměli řešit situace, které s novou pozicí přicházely. V posledních covidových měsících u mě „frčí“ prezentační a lektorské dovednosti v online prostředí. Myslela jsem si, že spousta lidí se za poslední rok naučila, jak si poradit s online prostředím v prezentacích i na školeních. Podle zvýšené poptávky po seminářích s touto tématikou to ale vypadá na pravý pak. Při těchto seminářích zužitkovávám své dovednosti z „živého“ světa prezentací a moderování plesů i společenských akcí a kombinuji je s onlinovými tipy a vychytávkami. Nicméně i já se pořád učím a...

Nedělej, co nefunguje, najdi, co funguje a toho dělej víc. Rozhovor EPALE s Pavlou Pavlíkovou

Pavla Pavlíková, PCC je inspirativní a motivační kouč zaměřující se na úspěšné zvládnutí manažerské role a využití principů a technik koučování v práci s lidmi, horolezkyně, facilitátorka. Má dlouholeté zkušenosti v personalistice, věnuje se individuálnímu a týmovému koučování a vedení workshopů na téma manažerské dovednosti a leadership, komunikace a jak přežít změnu. Je akreditovaným koučem pro diagnostický nástroj Motivační mapy měřící a rozvíjející motivaci a držitelkou certifikace Professional Certified Coach udělené International Coach Federation (ICF). Ve své práci se zaměřuje hlavně na nastavení naší mysli a uvědomování si a oslabování sabotérů v naší hlavě. Má dvě lásky – koučování a horolezení. V obou provází druhé cestou k vrcholu, ať už je to horolezecký výstup nebo úspěch v zaměstnání či v životě.   Koučování se věnujete bezmála 20 let… Jak se za tu dobu koučink změnil a jak vypadá dnes? Svůj první výcvik v koučování jsem absolvovala v roce 2003. Tedy mě koučování nadchlo, protože mi velmi pomohlo v mé tehdejší profesi HR manažerky. Snáze se mi díky koučování domlouvalo s kolegy při zavádění koncepcí vzdělávání a řízení výkonu a začala jsem víc v pohodě zvládat velké komplexní úkoly. Takže jsem se stala fanouškem koučování a od roku 2006 se mu věnuji i profesionálně. Jak se za tu dobu koučování změnilo? V něčem hodně – rozšířila se paleta co se týče možností v tom, co bych nazvala technickou stránkou. Od modelu GROW jsme se dostali ke spoustě různých směrů a k využití různých technik. Nabízejí se balíčky koučovacích cvičení, která kouč může v rámci koučování využít a také různě zaměřené koučovací programy, např. na zvýšení sebevědomí, nový start, time management...

Kvalitní kurz musí zkombinovat vhodný obsah a optimální délku. Rozhovor EPALE s Radkem Havelkou z ICT Pro

Radek Havelka se po více než 25 letech praxe v oboru IT služeb, HR outsourcingu, a především vzdělávání dospělých stará v současné době o komplexní chod vzdělávací společnosti ICT Pro z pozice jejího ředitele. Jeho dlouholeté zkušenosti, odborná erudice, široký záběr a entuziasmus mu umožňují pracovat jak v oblasti manažerské a obchodní, tak i v oblasti koncepční, metodické a lektorské. Je rovněž autorem řady studií a článků, nejen z oblasti vzdělávání.   Jste ředitelem vzdělávací společnosti ICT Pro, která je na trhu již téměř 30 let. Jak se za tu dobu změnil trh ICT vzdělávání? Když pominu vývoj informačních technologií jako takových, svět se změnil nejen z hlediska lidského poznání, ale i z hlediska způsobu života. Díky automatizaci se prohlubuje nepřímá úměrnost mezi neustále se zvyšující aplikací moderních technologií v profesní praxi i v běžném životě a nutností komunikace člověka a stroje. Před dvaceti lety bylo zapotřebí mnohem většího know-how, kreativity i invence, aby člověk „rozchodil“ nějaké zařízení či ovládal počítačový program. Tomu odpovídalo i vzdělávání v oblasti IT. Nechci říct, že bylo určeno pouze „vyvoleným“, ale mám pocit, že šlo více do podstaty a principů daných technologií a rozvíjelo analytický způsob myšlení i uvažování v širších souvislostech. Nejnovější technologie jsou však koncipovány tak, aby do nich lidský faktor vstupoval, pokud možno, minimálně.   Stále jsou to kurzy MS Office, které nejvíce frčí? Spolu s vývojem digitálních technologií se neustále mění i zájem o IT vzdělávání. Na jedné straně stojí velké množství zájemců o relativně povrchní informační a komunikační dovednosti, zejména v oblasti MS Office, a pak je poměrně úzká skupina odborníků, která vyžaduje expertní znalosti ze světa IT....

Usiluji o změny ve velkém. Rozhovor EPALE s Valery Senichevem z Educamp.cz

Valery Senichev je podnikatel, psycholog a kariérový poradce. Je spoluzakladatelem vzdělávací platformy Educamp.cz. Dlouhodobě se zabývá tématy design práce, future skills a vliv nových technologií na způsob, jakým pracujeme.   Tvůj medailonek by, myslím, mohl být delší než samotný rozhovor. Kdo je dnes Valery Senichev? Můžu se definovat jako podnikatel a člověk, který má štěstí na svou partnerku a děti. Pokud se bavíme pouze o profesním fungování, tak se velmi rychle přizpůsobuji a rovnou hledám řešení. I proto jsem hned v březnu 2020 začal fungovat primárně v online, a to i v rámci tréninku a rozvoje lidí. Mojí klíčovou charakteristikou je, že usiluji o změny ve velkém. Nestačí mi pomoci s řešením jedné malé firmě, ale spíše mě zajímá širší měřítko pomoci – a to jak pomoci firmám a podnikatelům, kteří se v covidové době ztrácejí a nezbývá jim síla řešit interní problémy. Také mě zajímá, co lidé dělají v práci, jak vnímají své silné stránky a jak nové technologie zasahují do našich životů. Hodně mě v tom ovlivnilo studium psychologie, genderových studií a managementu. Dříve jsem v rámci vzdělávání zaměstnanců řešil primárně dospělé lidi, ale postupem času mi došlo, že “problém” je jinde. Posledních několik let vnímám, že je nutné začít pracovat už s dětmi na středních školách a učilištích. Tomu teď věnuji hodně času. Řeším s mladými lidmi, jak zjistit, která práce je pro ně tou nejlepší. Ve škole se studenti učí velkou spoustu věcí, ale většinou jim nikdo neporadí, jak mohou poznat sami sebe, jak se zorientují na trhu práce a jaké kompetence tam budou potřebovat.   Zastavme se u Educampu. Co přesněji je jejím smyslem a jak se může zájemce...