Články

Podzimní číslo Firemního vzdělávání právě klepe na dveře

Říjnové číslo e-časopisu Firemní vzdělávání právě dorazilo. A na co se můžete těšit? Oříškem jsou zaměstnanci odmítající změnu: rozhovor s Klárou Escobar z Hello bank! Nepěstujme na pracovišti závislostní vztahy Aplikace pro vás: Loom, Wistia, Raptmedia ROI a použití Development Center Nová dimenze v komunikaci Recenze: Umění vést Co je to peer (to peer) learning Případová studie: Gamifikace zaškolováku Novinky z HR News Knižní tipy Grady SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA: Přehled prostor pro firemní akce, školení a teambuildingy Registrujte se k odběru zdarma nebo stahujte na...

Reportáž EPALE z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů: Pomáháme lidem růst

S reportáží EPALE jsme se tentokrát vydali na jih Čech, konkrétně do Českých Budějovic. Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů (JSRLZ) nepatří mezi typické vzdělávací instituce, přesto by neměla zůstat stranou zájmu (nejen) odborné veřejnosti. Důvodů pro její zařazení do cyklu reportáží EPALE je totiž mnoho. Jedním z nich je poměrně dlouhá délka existence, společnost byla založena již v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou. Cílem zřizovatele bylo zajistit komunikaci a spolupráci mezi regionálními aktéry trhu práce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zajistit realizaci konkrétních aktivit, které budou v souladu s potřebami regionu. Neobvyklá je již forma zřizovatele – na rozdíl od řady dalších krajů ČR společnost nezřizuje krajský úřad, ale právě Jihočeská hospodářská komora (JHK). Krajský úřad je přesto jedním z klíčových partnerů pro spolupráci. Kromě něj je to také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, se kterou již třetím rokem společnost organizuje Týden vzdělávání dospělých v Jihočeském kraji. Mimochodem tuto akci zastřešuje Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a podporuje ji také Jihočeský pakt zaměstnanosti včetně jeho zakladatelů. Dalším ze spolupracujících subjektů je právě JHK. Klientela JSRLZ je jak z řad veřejného a podnikatelského sektoru, tak i široké veřejnosti. Služby, které společnost realizuje, jsou určeny například pro krajský úřad, školy, úřady práce, ale řada z nich je zaměřena i na žáky a dospělé. „V oblasti vzdělávání dospělých se zaměřujeme na ty, kteří potřebují pomoci s návratem na trh práce nebo zvýšit svoje kompetence či kvalifikaci. Aktuálně jsou to mladí, kteří nemají dostatek praxe a potřebují ji získat pro potřeby svého budoucího povolání. Mezi jednu z větších skupin klientů patří osoby starší 50 let, jelikož i přes jejich životní a pracovní zkušenosti často nemají odvahu bojovat o dobré a kvalitní místo...

Reportáž EPALE z Ergoeduky Proseč: Jednou vidět je desetkrát lepší než o tom jen mluvit

S reportáží EPALE jsme se tentokrát vydali na východ Čech, konkrétně do méně známého města Proseč. A je to škoda. Nedaleko města totiž najdete skalní útvary zvané Toulovcovy maštale, přímo ve městě pak unikátní muzeum dýmek. A také jednu z předních sociálních firem v ČR – společnost Ergotep. Její samostatné pracoviště, na které se v naší reportáži dnes zaměříme, se nazývá Ergoeduka, a vzniklo jako součást družstva invalidů Ergotep již v roce 2012. Věnuje se vzdělávání v sociálním podnikání, školí ale také zaměstnance firmy, kterých je dnes bezmála 300, a jsou z větší části osobami se zdravotním postižením (OZP). Jarmila Menšíková, s níž jsme vedli tento rozhovor, je ředitelkou Ergoeduky již šest let a hned na úvod upřesňuje smysl celé organizace: „Ergoeduku jsme vybudovali jako součást naší společenské odpovědnosti. Ergotep je totiž od svého založení v roce 2003 sociální firmou a jeho prioritou je vytvářet kvalitní pracovní pozice pro osoby se zdravotním postižením.“ Vzdělávání, které je hlavní náplní Ergoeduky, je velmi specifické a výrazně propojené s praxí, účastníci se jdou většinou podívat i do firmy, kde vidí, jak to funguje v praxi. „Mít možnost si na místě ověřit získané informace je velmi efektivní a dává vzdělávání nový rozměr. U nás můžete konzultovat a ptát se i ostatních kolegů z provozu a doplnit si tak poznatky do uceleného obrazu, takže nové informace se pro vás stanou trvalými a použitelnými“. Jak se zájemci o vzdělávání k Ergoeduce dostanou? „Nedá se říci, že zákazníky aktivně vyhledáváme, ale možná to není od věci se nad tím zamyslet a více se zviditelnit. My stavíme na kvalitě toho, co děláme, a možná právě proto si nás zákazníci většinou najdou sami nebo jdou na doporučení těch, co už...

Vzdělávejte moderně! Ale jak?

Už jste někdy komunikovali s chatboty? Pravděpodobně ano, jen jste to nevěděli. A možná ani netušíte, že některé vzdělávací aktivity mohou kvalitně „trénovaní“ chatboti hravě odvést za vás. Ale není to jen umělá inteligence a virtuální či rozšířená realita, které hýbou světem vzdělávání dospělých. Na řadu trendů se snaží upozorňovat i Evropská platforma pro vzdělávání dospělých EPALE. Jednou z jejích aktivit je i pořádání regionálních seminářů na aktuální témata. Na podzim loňského roku i na jaře 2018 jsme pokračovali EPALE tour s tématem Vzdělávejte moderně! Název je sice stejný už třetím rokem, ale obsah se neustále vyvíjí. To, o čem řečníci hovořili jako o budoucnosti, se mnohdy stalo realitou a řada nových a dříve neznámých prvků si postupně hledá cestu do našich životů. A pro ty, kteří se akcí nemohli zúčastnit, jsme připravili krátké resumé klíčových myšlenek. Brano Frk, expert na moderní technologie ve vzdělávání, hovořil o trendech ve vzdělávání dospělých. Rok 2018 je podle něj vzrušujícím obdobím, v němž se toho děje poměrně hodně. Za hlavní trend letošního roku považuje micro-learning, m-learning, gamifikaci a také sociální učení. „Možná mnohé překvapím, ale za vůbec nejzajímavější trend ve vzdělávání považuji paradoxně „nasycení technologiemi“. Technologie jsou již standardem, běžnou součástí vzdělávání i každodenního života. Řešit bychom měli spíše to, jak nové a obrovské možnosti využít k tomu, aby bylo vzdělávaní pro lidi radostí,“ uvádí Brano. Jiří Bréda, který se již více než 6 let věnuje gamifikaci vzdělávacích aktivit, představil v základních rysech gamifikaci jako možnost (či spíše nutnost) v moderním pojetí vzdělávání dospělých a následně i řadu konkrétních prvků využitelných pro lektory či metodiky kurzů. Ačkoliv se nabízí řada gamifikačních prvků jako stěžejních, nelze podle Jiřího jednoznačně...

Reportáž EPALE z EKS: O kvalitě svědčí nejen řada ocenění, ale především spokojení klienti

Pro další rozhovor jsme tentokrát nejeli daleko, ale zůstali jsme v Praze. Jednou z institucí, která se vyznačuje orientací na ne zcela obvyklá témata a cílové skupiny, která zcela přirozeně kombinuje vzdělávání a poradenství, a navíc za svou práci získává pravidelně řadu ocenění, je EKS. Evropská kontaktní skupina (EKS) vznikla jako občanské sdružení a ve své činnosti nyní pokračuje ve formě zapsaného spolku, v jehož čele je předsedkyně a 3členný výkonný výbor. Již od svého zrodu v roce 2002 se EKS zaměřuje na přenášení zahraničního know-how do českého prostředí (proto onen evropský aspekt již v samotném názvu). Zkušenost, zážitek a interakce jsou základem pro jakékoliv aktivity, které tým celkem 10 zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti vytváří a nabízí široké veřejnosti. „Vycházíme ze zkušenostního učení, znalosti tedy nepředáváme, ale necháváme je účastníky zažít. Zároveň vycházíme z toho, co už lidé umí a vědí, a pracujeme s tím, co je přenositelné do jejich praxe,“ představuje filozofii fungování EKS její ředitelka Eva Kavková. Kromě vzdělávacích aktivit, u nichž se zastavíme později, se v posledních pěti letech EKS orientuje na oblast kariérového poradenství. Misí je nalézt každému klientovi takové povolání, které jej bude naplňovat, v němž se bude cítit spokojený. V centru pozornosti je pro kariérové poradce člověk se svou specifickou schopností se rozvíjet a rozhodovat se. Samozřejmostí je tedy respekt k člověku, jeho zvláštnostem, potřebám a přáním. Unikátnost této společnosti tak tkví nejen v mezinárodním know-how, ale také v důrazu na genderovou stránku, významném rozvoji kariérových poradců, vydávání vlastních metodik a publikací. Mezi typické klienty EKS patří kariéroví poradci na školách a také znevýhodněné skupiny různého typu: matky s malými dětmi, dlouhodobě nezaměstnaní nebo čerství absolventi). Mezi klienty se řadí také neziskové organizace, státní instituce či vysoké...

Reportáž EPALE z RVC Holoubek Holice: Chceme dělat práci, která má smysl

 V březnu 2018 jsme s EPALE vyrazili opět trochu dále od Prahy, konkrétně do Holic nedaleko Pardubic. Naše kroky tentokrát vedlo doporučení na vzdělávací instituci s netradičním názvem Rodinné centrum Holoubek. Tato nenápadná organizace, lépe řečeno středisko Oblastní charity Pardubice, totiž získala významné ocenění kvality – titul Vzdělávací instituce roku 2017. Ve velké konkurenci tak obstál neobvyklý formát vzdělávání dospělých, který jsme si nemohli nechat ujít. Rodinné centrum Holoubek je střediskem Oblastní charity Pardubice a stejně jako název i jeho vznik byl provázen řadou zajímavostí. „Holoubka jsme v podstatě založili v cukrárně v srpnu roku 2010. Nápad vzešel od 4 maminek a 1 babičky, ale na realizaci tohoto nápadu se později podílelo 33 dobrovolníků, kteří odpracovali 2 500 dobrovolnických hodin,“ vzpomíná na počátky Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice. Tak snadné to ale nebylo – na počátku bylo potřeba zajistit finance pro koupi domu, v němž centrum sídlí, zajistit lidské, finanční a další zdroje na rozjezd centra. Následoval necelý rok práce, aby mohlo být 13. dubna 2011 konečně otevřeno. Za téměř 7 let existence centrum eviduje úctyhodných 23 640 návštěv rodinného centra. V oblasti vzdělávání dospělých centrum doposud realizovalo 4 projekty s různými typy podpory. Ke dni reportáže byl počet dospělých účastníků kurzů 636 osob. Možná se ptáte, proč právě Holoubek? Důvodů je hned několik: jednak spojitost s Dr. Emilem Holubem jako známým rodákem z Holic, pak také název hlavní ulice Holubova a samozřejmě i vlastní název obce. Ale to není vše: „Holoubek pro nás představuje symboliku hnízda, bezpečí, ale také rozletu, což je přesně to, o co se v centru snažíme,“ doplňuje Vladimíra Krejčíková, koordinátorka projektů centra. Pro koho tedy vlastně Holoubek vzniknul? Posláním centra je vzděláváním rozvíjet děti, dospělé i...