Články

Vzdělávejte moderně! Ale jak?

Už jste někdy komunikovali s chatboty? Pravděpodobně ano, jen jste to nevěděli. A možná ani netušíte, že některé vzdělávací aktivity mohou kvalitně „trénovaní“ chatboti hravě odvést za vás. Ale není to jen umělá inteligence a virtuální či rozšířená realita, které hýbou světem vzdělávání dospělých. Na řadu trendů se snaží upozorňovat i Evropská platforma pro vzdělávání dospělých EPALE. Jednou z jejích aktivit je i pořádání regionálních seminářů na aktuální témata. Na podzim loňského roku i na jaře 2018 jsme pokračovali EPALE tour s tématem Vzdělávejte moderně! Název je sice stejný už třetím rokem, ale obsah se neustále vyvíjí. To, o čem řečníci hovořili jako o budoucnosti, se mnohdy stalo realitou a řada nových a dříve neznámých prvků si postupně hledá cestu do našich životů. A pro ty, kteří se akcí nemohli zúčastnit, jsme připravili krátké resumé klíčových myšlenek. Brano Frk, expert na moderní technologie ve vzdělávání, hovořil o trendech ve vzdělávání dospělých. Rok 2018 je podle něj vzrušujícím obdobím, v němž se toho děje poměrně hodně. Za hlavní trend letošního roku považuje micro-learning, m-learning, gamifikaci a také sociální učení. „Možná mnohé překvapím, ale za vůbec nejzajímavější trend ve vzdělávání považuji paradoxně „nasycení technologiemi“. Technologie jsou již standardem, běžnou součástí vzdělávání i každodenního života. Řešit bychom měli spíše to, jak nové a obrovské možnosti využít k tomu, aby bylo vzdělávaní pro lidi radostí,“ uvádí Brano. Jiří Bréda, který se již více než 6 let věnuje gamifikaci vzdělávacích aktivit, představil v základních rysech gamifikaci jako možnost (či spíše nutnost) v moderním pojetí vzdělávání dospělých a následně i řadu konkrétních prvků využitelných pro lektory či metodiky kurzů. Ačkoliv se nabízí řada gamifikačních prvků jako stěžejních, nelze podle Jiřího jednoznačně...

Reportáž EPALE z EKS: O kvalitě svědčí nejen řada ocenění, ale především spokojení klienti

Pro další rozhovor jsme tentokrát nejeli daleko, ale zůstali jsme v Praze. Jednou z institucí, která se vyznačuje orientací na ne zcela obvyklá témata a cílové skupiny, která zcela přirozeně kombinuje vzdělávání a poradenství, a navíc za svou práci získává pravidelně řadu ocenění, je EKS. Evropská kontaktní skupina (EKS) vznikla jako občanské sdružení a ve své činnosti nyní pokračuje ve formě zapsaného spolku, v jehož čele je předsedkyně a 3členný výkonný výbor. Již od svého zrodu v roce 2002 se EKS zaměřuje na přenášení zahraničního know-how do českého prostředí (proto onen evropský aspekt již v samotném názvu). Zkušenost, zážitek a interakce jsou základem pro jakékoliv aktivity, které tým celkem 10 zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti vytváří a nabízí široké veřejnosti. „Vycházíme ze zkušenostního učení, znalosti tedy nepředáváme, ale necháváme je účastníky zažít. Zároveň vycházíme z toho, co už lidé umí a vědí, a pracujeme s tím, co je přenositelné do jejich praxe,“ představuje filozofii fungování EKS její ředitelka Eva Kavková. Kromě vzdělávacích aktivit, u nichž se zastavíme později, se v posledních pěti letech EKS orientuje na oblast kariérového poradenství. Misí je nalézt každému klientovi takové povolání, které jej bude naplňovat, v němž se bude cítit spokojený. V centru pozornosti je pro kariérové poradce člověk se svou specifickou schopností se rozvíjet a rozhodovat se. Samozřejmostí je tedy respekt k člověku, jeho zvláštnostem, potřebám a přáním. Unikátnost této společnosti tak tkví nejen v mezinárodním know-how, ale také v důrazu na genderovou stránku, významném rozvoji kariérových poradců, vydávání vlastních metodik a publikací. Mezi typické klienty EKS patří kariéroví poradci na školách a také znevýhodněné skupiny různého typu: matky s malými dětmi, dlouhodobě nezaměstnaní nebo čerství absolventi). Mezi klienty se řadí také neziskové organizace, státní instituce či vysoké...

Reportáž EPALE z RVC Holoubek Holice: Chceme dělat práci, která má smysl

 V březnu 2018 jsme s EPALE vyrazili opět trochu dále od Prahy, konkrétně do Holic nedaleko Pardubic. Naše kroky tentokrát vedlo doporučení na vzdělávací instituci s netradičním názvem Rodinné centrum Holoubek. Tato nenápadná organizace, lépe řečeno středisko Oblastní charity Pardubice, totiž získala významné ocenění kvality – titul Vzdělávací instituce roku 2017. Ve velké konkurenci tak obstál neobvyklý formát vzdělávání dospělých, který jsme si nemohli nechat ujít. Rodinné centrum Holoubek je střediskem Oblastní charity Pardubice a stejně jako název i jeho vznik byl provázen řadou zajímavostí. „Holoubka jsme v podstatě založili v cukrárně v srpnu roku 2010. Nápad vzešel od 4 maminek a 1 babičky, ale na realizaci tohoto nápadu se později podílelo 33 dobrovolníků, kteří odpracovali 2 500 dobrovolnických hodin,“ vzpomíná na počátky Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice. Tak snadné to ale nebylo – na počátku bylo potřeba zajistit finance pro koupi domu, v němž centrum sídlí, zajistit lidské, finanční a další zdroje na rozjezd centra. Následoval necelý rok práce, aby mohlo být 13. dubna 2011 konečně otevřeno. Za téměř 7 let existence centrum eviduje úctyhodných 23 640 návštěv rodinného centra. V oblasti vzdělávání dospělých centrum doposud realizovalo 4 projekty s různými typy podpory. Ke dni reportáže byl počet dospělých účastníků kurzů 636 osob. Možná se ptáte, proč právě Holoubek? Důvodů je hned několik: jednak spojitost s Dr. Emilem Holubem jako známým rodákem z Holic, pak také název hlavní ulice Holubova a samozřejmě i vlastní název obce. Ale to není vše: „Holoubek pro nás představuje symboliku hnízda, bezpečí, ale také rozletu, což je přesně to, o co se v centru snažíme,“ doplňuje Vladimíra Krejčíková, koordinátorka projektů centra. Pro koho tedy vlastně Holoubek vzniknul? Posláním centra je vzděláváním rozvíjet děti, dospělé i...

Tomáš Langer: Edutainment je jen prázdná nádoba

  Není to tak dlouho, kdy bylo firemní vzdělávání zaměňováno pouze za povinná školení, často nudná a (podle mínění zaměstnanců) zbytečná a nepotřebná. Později se stalo součástí benefitů řady progresivních firem (a stále se drží na předních příčkách populárních benefitů), aby se konečně dospělo k tomu, že vzdělávání (či lépe řečeno učení) není nudné, povinné, zbytečné, fádní, zdlouhavé, ale jednoduše zcela přirozené a všudypřítomné. To, jaké firemní vzdělávání je, spoluurčují ti, kteří se vzdělávacích aktivit účastní. A tak jako se postupně do firem dostávají veselejší barvy stěn i nábytku, neformální oddechové místnosti s prvky zábavy a sestavují se celé týmy pečující o blaho zaměstnanců, na přání a požadavky svých lidí reagují i manažeři vzdělávání řady firem. Zeptáte-li se těchto manažerů na trendy ve firemním vzdělávání, nejčastěji uslyšíte: zážitek, zábava, hra, interakce, aktivita či motivace. Značně zjednodušeně můžeme hovořit o edutainmentu (educational entertainmentu), tedy konceptu vzdělávání s využitím prvků zábavy nebo právě prostřednictvím zábavy. Ve světě se edutainment jako trend objevil již kolem roku 2012, v Česku o něco později. K zapojení edutainmentu není potřeba jen technologických zařízení typu interaktivních tabulí, zábavných webů a softwarů, online kvízů či jiných multimediálních prvků. Základem je zájem o to, aby vzdělávání a učení účastníky bavilo – nejde jen o prostou zábavu, ale především o vytvoření vhodné atmosféry a prostředí, v nichž se vzdělávací procesy realizují. Nezapomínejme ale na to, že prvky zábavy a hry mohou být užitečnou i významnou součástí rozvojových aktivit, ne však jejich hlavním účelem. Edutainment pomáhá vytvořit pro tyto aktivity atraktivní a „trendy“ formu. Základem pro efektivní vzdělávání a učení stále zůstává jeho obsah, smysl a užitek. Bez nich zůstane edutainment jen prázdnou nádobou bez účelu....

První letošní číslo Firemního vzdělávání právě vychází

Letošní první číslo Firemního vzdělávání právě vychází, nenechte si ujít řadu článků určených pro personalisty ve firmách a vzdělávací instituce všeho druhu. A co na vás čeká? Očekávání našich klientů naplňujeme i vytváříme: rozhovor s Monikou Šamonilovou z České spořitelny Autokrat inspirujícím lídrem? Aplikace pro váš rozvoj: Typeform a DominKnow Learning Design není jen o navrhování vzdělávání Inspirace pro onboarding Recenze: dvě knihy na téma stres, vyhoření a psychohygiena Teambuilding vs. Teamspirit Praktický přehled online slovníků a dalších nástrojů Přehled konferencí, akcí a veletrhů na 1. pololetí 2018 Novinky z HR News BONUS PRO VÁS! Jak jste na tom s online vzděláváním? Ve spolupráci s naším partnerem, portálem Educity, jsme připravili krátkou anketu na téma online vzdělávání. Klikněte prosím na tento odkaz a vyplňte několik otázek, jejichž výsledky následně vyhodnotíme. Všechny, kteří se ankety zúčastní, odměníme časově neomezeným bezplatným přístupem na informační portály HR News a Management News! Děkujeme a těšíme se na Vaše odpovědi. Přihlásit se z bezplatnému odběru e-časopisu můžete na...

Reportáž EPALE z Grafie Plzeň: Pestrost nás stále baví

V další z reportáží Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE jsme se vydali do Plzně, kde se krom tradičního piva a sektu „vyrábí“ i řada zajímavých vzdělávacích akcí. Za mnohými z nich stojí společnost Grafia, kterou v roce 1993 založila a od té doby vede Jana Brabcová. V Plzni nejsme náhodou, společnost Grafia totiž v roce 2018 oslaví 25 let svého fungování. „Začínali jsme jako reklamní agentura a vydavatelství, postupně přibývaly další sekce, zejména firemní vzdělávání, eventy, evropské projekty, a socio-ekonomický výzkum,“ vzpomíná na start podnikání Brabcová. Všechny činnosti inspirovala přání zákazníků a i díky nim dnes v Grafii pracují dvě desítky zaměstnanců. „Stejně jako dříve prodáváme naše mozky – komplexní řešení na míru, která umí využít všechny naše sekce. Máme nástroje pro výrobu videí, publikací, e-learningu, designu, ale duší toho všeho je netradiční a velmi inovativní tým,“ dodává. Co je tím, co Grafii odlišuje od konkurence? „Než zpracujeme nabídku, klademe množství dotazů: proč to potřebujete, k čemu to má sloužit?“ vypočítává Brabcová. Před zahájením práce je vždy potřeba pečlivé analýzy potřeb, klientovi je přece potřeba rozumět. Vzdělávací cíl je určen rozdílem mezi „má být“ a „je“. Klíčová je také užitečnost, účel, smysl a využitelnost pro zadavatele. Jde tedy o přesné zacílení i o míru naplnění jeho potřeb. „Naši lektoři mají vlastní praxi v oboru, který vyučují. Technologii výuky je naučíme, obor ale musejí mít pod kůží. Máme tendenci ke komplexním řešením, moc nám nesedí z kontextu vytržená ad hoc zadání jako například: a letos se všichni proškolí v krizové komunikaci…“, dodává Brabcová. Formu Grafia zásadně podřizuje obsahu a účastníkům – mileniálové ocení moderní herní prvky, padesátníci široký rozhled lektora a oborové přesahy. „Když...