Články

Vzdělávání a poradenství jdou ruku v ruce – a je skvělé, když se ideálně doplňují. Rozhovor EPALE s Petrou Drahoňovskou

PhDr. Petra Drahoňovská se rozvoji kariéry a vzdělávání dospělých se věnuje od r. 2004. Od r. 2014 se navíc v oblasti profesního rozvoje lidí (kariérové poradenství, koučink, lektorování, metodická práce) pracovně pohybuje mezi Evropou a Střední Amerikou (Guatemala, Mexiko, Salvador). Díky vlastní zkušenosti práce na dálku a spolupráce v mezinárodním prostředí dlouhodobě sleduje, jak globální trendy na trhu práce ovlivňují následně kariérové strategie jednotlivců i HR v oblasti náboru. Vedle klasických workshopů a individuálního poradenství/koučinku tvoří vlastní metodické nástroje pro tzv. career self management, podílela se také metodicky na tvorbě online nástrojů, které se kolem kariéry točí: portál práce pro neslyšící NeslysimPracuji.cz, popis IT pozic pro neajťáky od Czechitas, pilot  portálu Katalogu kariérových poradců ad. Dvakrát byla oceněna Národní cenou kariérového poradenství. Na vizitce máš uvedeno Career Designer. Co tato pozice obnáší? Do názvu své značky jsem od počátku podnikání chtěla propojit dvě témata, která mě vždy zajímala: profesní rozvoj lidí, jejich kariérní rozhodování a vzdělávání (to je ta část Career) plus určitou tvořivost a práci s metodikami (to je ten Designer). Asi jsem to měla vždycky nějak v sobě, určitý systematický přístup k rozvoji lidí. Už když jsem vedla ve skautu oddíl a vymýšlela jsem program a nebo když jsem si jako menší přála být autorkou učebnic. Nicméně žádná škola “autorů učebnic” není:), tak jsem musela jít jinou cestou. Nejprve sbírat různý mix zkušeností skrz zaměstnání (řízení vzdělávacích projektů, první lektorské zkušenosti, tvorba lektorských pomůcek, psaní i audity vzdělávacích projektů, školení online pro Google partnery atp.) a až na volné noze jsem to postupně začala propojovat dohromady. Ráda pracuji s klienty ve skupinách na workshopech, ale i individuálně, online i...

Každý úředník by se měl chovat profesionálně, individuálně, zodpovědně, korektně, empaticky, prostě lidsky. Rozhovor s Dušanem Zouharem z Institutu pro veřejnou správu Praha

Dušan Zouhar vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor pedagogika-sociální práce. Své pedagogické působení zahájil jako středoškolský učitel, následně pracoval jako vedoucí pracovník České školní inspekce, jednatel a majitel vzdělávací agentury, personální manažer ústředního správního úřadu a v současné době vykonává funkci náměstka pro vzdělávání a rozvoj Institutu pro veřejnou správu Praha. Jsi náměstkem ředitelky Institutu pro veřejnou správu, tedy organizace Ministerstva vnitra zabezpečující vzdělávání i zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro obrovskou část českého úřednictva. Co konkrétně má tato instituce na starost? Institut pro veřejnou správu Praha je státní příspěvkovou organizací zřizovanou Ministerstvem vnitra. V současné době v Institutu pracuje 80 osob a externě s námi spolupracuje více než 400 lektorů a zkušebních komisařů – těch nejlepších odborníků a odbornic v České republice. V průměru realizujeme okolo 1 000 vzdělávacích akcí ročně. Náš akční rádius se zaměřuje na dvě velké oblasti vzdělávání. Tou první je realizace zkoušek zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, tedy obecních, městských úřadů, magistrátů a krajských úřadů. Jedná se o výkon přenesené působnosti Ministerstva vnitra. Druhou oblastí naší práce je komplexní vzdělávání úředníků veřejné správy. Zde již působíme v silném konkurenčním prostředí a své úspěšné umístění na trhu si musíme vybojovat a udržet kvalitní nabídkou a kvalitně odvedenou vzdělávací službou. Ve spolupráci s příslušnými ministerstvy modelujeme, připravujeme a prakticky realizujeme programy přípravy ke zkouškám ověření odborné způsobilosti, a to jako jediná instituce pro všechny oblasti správních činnosti. Jen pro dokreslení, o jaké množství osob se jedná: v roce 2019 prošlo zkouškami zvláštní odborné způsobilosti 2 497 úředníků a přes 20 000 účastníků ve všech formách vzdělávání. Které skupiny úředníků Institut vzdělává? Institut se orientuje na úředníky veřejné správy, což vyplývá i z jeho názvu. Hlavní...

Stát by měl v dalším vzdělávání „pomáhat a nepřekážet“. Rozhovor EPALE s Monikou Mešťanovou z MŠMT

Monika Měšťanová vystudovala učitelství pro střední školy, obor psychologie – tělesná výchova na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity. Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vede oddělení dalšího vzdělávání. O víkendech vyráží s celou rodinou na dlouhé cyklovýlety, jezdit na lyžích nebo plavat. V pozici vedoucí oddělení dalšího vzdělávání MŠMT působíš již několik let, a to za vlády několika ministrů z různých politických stran. Jakou podporu dalšímu vzdělávání věnuje současné vedení resortu? Současný ministr Robert Plaga je „mým“ 14. ministrem. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že na úřadě pracuji 56 let, není tomu tak. Na ministerstvo jsem nastoupila v roce 2006, v době, kdy se zaváděl systém uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a kdy se připravovaly projekty pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzdělávání dospělých je složité téma, už jen proto, že MŠMT není jediné, které má tuto agendu na starosti, a ačkoli máme gesce vymezeny, vždy se najdou oblasti společného zájmu. Pro vyjasnění gescí mezi rezorty je podpora vedení nezbytná. V současné době je takovýmto tématem společného zájmu příprava nového operačního programu a naší snahou je nalézt nejvhodnější prostor pro podporu dalšího vzdělávání v České republice. Proč není další vzdělávání jednou z priorit, když se týká naprosté většiny populace naší země, tedy zároveň i masy voličů? Proč myslíš, že není? Vždyť vzdělávání je součástí naší společnosti, každý si uvědomuje, že vzdělání je přidaná hodnota, konkurenční výhoda… a ministerstvo školství má v této oblasti svou nezastupitelnou roli. Součástí konceptu celoživotního učení je i další vzdělávání a toto téma má své kapitoly ve všech strategických dokumentech MŠMT. Je však třeba položit si otázku, jaká má být v této agendě role státu. Já osobně se domnívám, že stát by měl „pomáhat...

Nové letní číslo Firemního vzdělávání přináší řadu osvěžujících článků!

Červnové číslo jsme naplnili spoustou čtení pro (snad trochu volnější) prázdninový režim. Mrkněte sami a vyberte si podle nálady některý z našich článků: Trénink není opravna rozbitých zaměstnanců: rozhovor s Markem Mičienkou z UPC Česká republika Aplikace pro vás: Klaxoon, Paper Dropbox, Miro Trainees – Jak vybrat, aby vydrželi? Jak podpořit efektivní jazykové vzdělávání Nervozita, prezentace a virtuální realita Recenze: Mindfulness pro každý den Co jsou chatboti a jak je využít ve vzdělávání Role a nástroje facilitátora Otázky & odpovědi: Tipy na prázdninové čtení od osobností firemního vzdělávání Fotoreportáž a reportáž z konference Firemní vzdělávání 2019 Novinky z HR News Knižní tipy Grady  Registrujte se k odběru a stahujte na webu...

Aprílové číslo Firemního vzdělávání právě dorazilo!

A co v něm najdete? Od letošního roku již 20 stránek nabitých čtením pro všechny, kteří se zabývají rozvojem lidí kolem sebe. Aktuální číslo jsme zaměřili na dvě klíčová témata: vizualizaci obsahu a netradiční formáty prezentování, vč. jejich využití ve firemním vzdělávání. Ale uvnitř čísla toho najdete mnohem víc. 🙂 Přečtěte si třeba některý z následujících článků: Microlearning je produktem informačního přetížení: rozhovor s Hanou Velíškovou z Mondi Štětí Aplikace pro vás: Clickmeeting, Zoom.us, Flow Neobvyklé formáty prezentování Umění vizualizace ve firemním vzdělávání Jak měřit efektivitu vzdělávání Recenze: Přednášejte jako na TEDu Co je virtuální a rozšířená realita? Holistický přístup a talent management v práci s lidmi Otázky & odpovědi: Nebojte se fuckupů, dělají je i úspěšní Novinky z HR News Knižní tipy Melvilu K bezplatnému odběru se můžete přihlásit na webu...

Letošní první číslo e-časopisu Firemní vzdělávání je tady. A přináší hned dvě novinky!

Od tohoto čísla vám přinášíme již 20 stran čtení, což znamená v každém čísle o dva články navíc! Další novinkou je přehled všech dosud publikovaných článků, který najdete na webu www.firemnivzdelavani.eu/clanky. Články můžete libovolně řadit podle autora, ročníku nebo třeba rubriky. A jaké články v aktuálním čísle najdete? Novodobou historii provází blbá rozhodnutí: rozhovor se Zdeňkem Palánem, expertem na oblast vzdělávání dospělých Blended learning: dokonalá kombinace offlinu a onlinu Aplikace pro vás: Highbrow, Actionbound, Mooveez Trendy firemního vzdělávání ve světě Priority úspěšného rozvoje lidí ve službách a obchodě Nejistota před námi – šance osobního růstu Recenze: HR Disrupted: It‘s time for something different Co je age management? Za kvalitní firmou stojí kvalitní lídři Otázky & odpovědi: Důležité trendy ve firemním vzdělávání pro ČR Přehled konferencí, akcí a veletrhů na 1. pololetí 2019 Novinky z HR News Knižní tipy z Grady K bezplatnému odběru se můžete přihlásit na webu...