Články

Zásadní inovace sebe sama musí přijít nejpozději po 10 letech. Rozhovor EPALE s Janem Veselým

Jan Veselý vytvořil několik akceleračních programů zaměřených na sociální inovace (např. Laboratoř Nadace Vodafone). V současnosti vyučuje na Univerzitě Karlově, kde v Kampusu Hybernská vede předmět s názvem Inovační laboratoř. V IBM měl na starosti stážový program Smarter University a nyní v ČR koordinuje Alianci pro mladé (více jak 50 firem s cílem pomoci mladým lidem najít svoje místo ve světě práce). Založil EduFórum (setkávání inovátorů ve vzdělávání), je členem podnikatelského ekosystému Red Button a spolutvůrcem sítě Changemakers ČR. Jsi mužem mnoha profesí, vizí a nápadů. Pokud bys měl svou pozici popsat jedním slovem, které by to bylo? Super-connector. Proč právě toto slovo? Název super-connector jsem objevil díky knize Nikdy nejez sám (Keith Ferrazi) a pochopil jsem, že to je moje přirozená role. Mám extrémní touhu poznávat nové lidi, objevovat jejich svět, zjišťovat, proč dělají zrovna to, co dělají. A pokud můžu, tak jim rád pomůžu. A ve chvíli, kdy jsem poznal už velké množství lidí, tak se najednou zjevila obrovská přidaná hodnota v samotném propojování lidi mezi sebou. Třeba tím trochu přispívám ke zvyšování kolektivní inteligence. EPALE je zaměřena na rozvoj vzdělavatelů dospělých v ČR. Považuješ za vzdělávání v dospělosti za důležité? Proč? Jednoznačně, bez něj nemáme šanci. Schéma škola-práce-důchod-smrt už je pryč. Kdo se nedokáže průběžně vzdělávat, tak bude během několika let z pohledu stávajícího systému prakticky irelevantní. Yuval Noah Harari to odhaduje na zásadní inovaci sebe sama každých 10 let. To bude velká výzva pro celou společnost, protože takové nároky nezvládne zřejmě plnit velká část populace. Kdy jsi se naposledy sám systematicky vzdělával? Můj systém je vlastně poměrně jednoduchý a odpovídající mojí roli super-connectora. Pokud se rozhodnu pro...

Reportáž EPALE z PrPomu: Drama na kurzu aneb Staňte se hrdinou, který umí první pomoc

Letošní poslední reportáží jsme se dostali k důležitému tématu, přesto stále okázale přehlíženému – k první pomoci. Těžko říct, čím to je, že se lidé takových kurzů často obávají, přitom promarnit možnost zachránit vlastní život, život svého partnera či dětí by nechtěl snad nikdo. A tak jsem nabídku zúčastnit se jednoho takového kurzu pro veřejnost přijal a byl zvědav, jakže „zážitkový kurz první pomoci“ bude probíhat. Přiznám se, že za sebou mám mnohaletou zkušenost s poskytováním, ale i výukou první pomoci, byl jsem koneckonců přes 8 let hrdým členem Českého červeného kříže. A proto byla má očekávání dost ovlivněna vlastními zkušenostmi, informacemi a – přiznejme si to – sebejistotou. Jak jsem uvedl, zúčastnil jsem se kurzu pro širokou veřejnost, ale typickým zákazníkem PrPomu nejsou „lidé z ulice“ jako já, ale spíše firmy, které mají zájem vzdělávat své zaměstnance v první pomoci. A nejsou to zdaleka jen firmy výrobní, zdravotní rizika a úrazy se nevyhýbají ani kancelářským profesím. Standardní nabídka kurzů (základy první pomoci, zdravotník zotavovacích akcí) je tak rozšiřována i o témata první pomoci aplikovaná pro konkrétní společnosti a jejich potřeby. „Netradičním je u nás propojení výuky první pomoci s teambuildingem. Některé firmy také pojímají tyto aktivity i jako součást své společenské odpovědnosti – CSR. Naučí své zaměstnance první pomoci, kterou poté mohou využít i v osobním životě. Další možností je, že velké firmy zaplatí naše kurzy první pomoci organizacím, které si je nemohou dovolit”, uvádí Ondřej Koudela, šéf PrPomu – společnosti, která vznikla v roce 2012, ale její činnost se výrazně „rozjela“ až od roku 2015 díky akcelerátoru Social Impact Award. Ale vraťme se zpět do učebny, kde již tým lektorů a lektorek – ano, na...

Vánoční číslo e-časopisu Firemní vzdělávání je plné trendů a zajímavých osobností!

A co se v nejnovějším čísle dočtete? Trendem ve firmách je především agilní řízení: rozhovor s psycholožkou Evou Höschlovou Trend mobilního vzdělávání ve firmách Aplikace pro vás: Talentcards, Thinklink a Audacity Trendy ve firemním vzdělávání: český pohled Divadlem k profesnímu růstu Recenze: Immunity to Change Co je sociální inovace? Otázky a odpovědi: Co nového jste se letos naučili? Reportáž: Learning Design, gamifikace a interní lektoři Novinky z HR News Knižní tipy Melvilu Registrace k bezplatnému odběru...

Podzimní číslo Firemního vzdělávání právě klepe na dveře

Říjnové číslo e-časopisu Firemní vzdělávání právě dorazilo. A na co se můžete těšit? Oříškem jsou zaměstnanci odmítající změnu: rozhovor s Klárou Escobar z Hello bank! Nepěstujme na pracovišti závislostní vztahy Aplikace pro vás: Loom, Wistia, Raptmedia ROI a použití Development Center Nová dimenze v komunikaci Recenze: Umění vést Co je to peer (to peer) learning Případová studie: Gamifikace zaškolováku Novinky z HR News Knižní tipy Grady SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA: Přehled prostor pro firemní akce, školení a teambuildingy Registrujte se k odběru zdarma nebo stahujte na...

Reportáž EPALE z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů: Pomáháme lidem růst

S reportáží EPALE jsme se tentokrát vydali na jih Čech, konkrétně do Českých Budějovic. Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů (JSRLZ) nepatří mezi typické vzdělávací instituce, přesto by neměla zůstat stranou zájmu (nejen) odborné veřejnosti. Důvodů pro její zařazení do cyklu reportáží EPALE je totiž mnoho. Jedním z nich je poměrně dlouhá délka existence, společnost byla založena již v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou. Cílem zřizovatele bylo zajistit komunikaci a spolupráci mezi regionálními aktéry trhu práce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zajistit realizaci konkrétních aktivit, které budou v souladu s potřebami regionu. Neobvyklá je již forma zřizovatele – na rozdíl od řady dalších krajů ČR společnost nezřizuje krajský úřad, ale právě Jihočeská hospodářská komora (JHK). Krajský úřad je přesto jedním z klíčových partnerů pro spolupráci. Kromě něj je to také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, se kterou již třetím rokem společnost organizuje Týden vzdělávání dospělých v Jihočeském kraji. Mimochodem tuto akci zastřešuje Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a podporuje ji také Jihočeský pakt zaměstnanosti včetně jeho zakladatelů. Dalším ze spolupracujících subjektů je právě JHK. Klientela JSRLZ je jak z řad veřejného a podnikatelského sektoru, tak i široké veřejnosti. Služby, které společnost realizuje, jsou určeny například pro krajský úřad, školy, úřady práce, ale řada z nich je zaměřena i na žáky a dospělé. „V oblasti vzdělávání dospělých se zaměřujeme na ty, kteří potřebují pomoci s návratem na trh práce nebo zvýšit svoje kompetence či kvalifikaci. Aktuálně jsou to mladí, kteří nemají dostatek praxe a potřebují ji získat pro potřeby svého budoucího povolání. Mezi jednu z větších skupin klientů patří osoby starší 50 let, jelikož i přes jejich životní a pracovní zkušenosti často nemají odvahu bojovat o dobré a kvalitní místo...

Reportáž EPALE z Ergoeduky Proseč: Jednou vidět je desetkrát lepší než o tom jen mluvit

S reportáží EPALE jsme se tentokrát vydali na východ Čech, konkrétně do méně známého města Proseč. A je to škoda. Nedaleko města totiž najdete skalní útvary zvané Toulovcovy maštale, přímo ve městě pak unikátní muzeum dýmek. A také jednu z předních sociálních firem v ČR – společnost Ergotep. Její samostatné pracoviště, na které se v naší reportáži dnes zaměříme, se nazývá Ergoeduka, a vzniklo jako součást družstva invalidů Ergotep již v roce 2012. Věnuje se vzdělávání v sociálním podnikání, školí ale také zaměstnance firmy, kterých je dnes bezmála 300, a jsou z větší části osobami se zdravotním postižením (OZP). Jarmila Menšíková, s níž jsme vedli tento rozhovor, je ředitelkou Ergoeduky již šest let a hned na úvod upřesňuje smysl celé organizace: „Ergoeduku jsme vybudovali jako součást naší společenské odpovědnosti. Ergotep je totiž od svého založení v roce 2003 sociální firmou a jeho prioritou je vytvářet kvalitní pracovní pozice pro osoby se zdravotním postižením.“ Vzdělávání, které je hlavní náplní Ergoeduky, je velmi specifické a výrazně propojené s praxí, účastníci se jdou většinou podívat i do firmy, kde vidí, jak to funguje v praxi. „Mít možnost si na místě ověřit získané informace je velmi efektivní a dává vzdělávání nový rozměr. U nás můžete konzultovat a ptát se i ostatních kolegů z provozu a doplnit si tak poznatky do uceleného obrazu, takže nové informace se pro vás stanou trvalými a použitelnými“. Jak se zájemci o vzdělávání k Ergoeduce dostanou? „Nedá se říci, že zákazníky aktivně vyhledáváme, ale možná to není od věci se nad tím zamyslet a více se zviditelnit. My stavíme na kvalitě toho, co děláme, a možná právě proto si nás zákazníci většinou najdou sami nebo jdou na doporučení těch, co už...