IT vzdělávání lze ve výborné kvalitě dodávat i v online prostředí. Rozhovor s Lukášem Vallo z EDU Trainings

Lukáš Vallo.

Lukáš Vallo během své kariéry získal bohaté zkušenosti v oblasti vzdělávání IT odborníků. Strávil přes 10 let na finanční, obchodní i manažerské pozici v mezinárodní korporaci. V současnosti úspěšně vede svojí vlastní firmu EDU Trainings, která poskytuje autorizované IT technické kurzy, kurzy měkkých dovedností a on-line jazykové vzdělávání.

 

Poprvé jsme se setkali, když jste byl šéfem HP Education Services. V této pozici jste strávil 10 let. Na co z této doby nejvíce vzpomínáte?

V HP (nyní HPE) jsem začínal na pozici finančního specialisty pro oddělení Education Services, následně jsem se posunul na pozici finančního analytika, ale přibližně po roce jsem zjistil, že mě to táhne zpět do vzdělávání. Přijal jsem pozici Business Developera v Education Services a dostal šanci rozběhnout HPE školení na Slovensku. V podstatě jsem začínal úplně od nuly a budoval slovenskou pobočku. Bylo to hodně práce. Nekonečné hodiny strávené za notebookem, za volantem a s telefonem v ruce. A jsem opravdu rád, že jsem to zažil, zvládnul a spoustu věcí se naučil – zkrátka, co víc si můžete přát na začátku pracovní kariéry. Rád též vzpomínám na firemní kulturu HPE, přátelský kolektiv, nasazení a profesionalitu bývalých kolegů.

 

V čem je vzdělávání v IT specifické?

Když budeme porovnávat IT a soft-skills školení, tak IT školení, zejména pak autorizované kurzy, jsou mnohem víc konzistentní než školení měkkých dovedností. Tato konzistentnost spočívá zejména v rozsahu a obsahu, které jsou pevně stanovené a účastnící tak jdou podle stejné osnovy kdekoliv na světě. U soft-skills školení se obsah i rozsah více „šije“ na míru zákazníkovi. Cílem IT školení je navíc často i získání mezinárodního certifikátu, což se u soft-skills školení neděje.  IT vzdělávání je samozřejmě specifické i samotnými účastníky, jejich potřebami vzdělávání, zkušenostmi a různým pohledem na jednotlivé IT technologie.

IT vzdělávání lze ve výborné kvalitě dodávat i v online prostředí, které je účastníkům blízké. Naopak, dodávka soft-skills školení v online prostředí je až na pár výjimek extrémně náročná. To, že je online prostředí pro IT lidi poměrně vyhovující demonstruje i naše vlastní zjištění a zpětná vazba od lektorů, že na IT online školeních „padá“ víc dotazů od účastníků, než tomu je/bylo v učebně. Osobně si myslím, že díky online prostředí nemají někteří účastníci ostych se ptát i na věci, na které by se v učebně nezeptali.

 

V současnosti jste zakladatelem a šéfem vzdělávací společnosti EDU Trainings. Co Vás vedlo k založení vzdělávací firmy?

Těch důvodů, proč jsem se rozhodl založit vlastní vzdělávací firmu bylo a pořád je celkem dost. Vyjmenuji alespoň několik z nich. Změnit přístup k zákazníkovi, kde by nešlo jenom o to, aby se splnily prodejní cíle. Bavilo a stále mě baví budovat vztahy a pomáhat zákazníkům. Mým cílem je, aby se zákazníci zorientovali v široké nabídce IT kurzů a vybrali si správně.  Dále je to kvalita dodávaných služeb – portfolio školení je složené téměř výlučně z autorizovaných kurzů od globálních dodavatelů IT technologií, přičemž dodávku školení zabezpečujeme se zkušenými a certifikovanými lektory z praxe. Klíčový je pro mne také pocit, že mohu přispět ke zvýšení úrovně IT vzdělávání a obecně ke změně přístupu firem a jednotlivců ke vzdělávání. A končeně i má potřeba budovat vlastní společnost.

 

Vaše firma nabízí také soft-skills kurzy – není toto „rozkročení“ na škodu věci?

Nemyslím si, že by byla kombinace IT a soft-skills školení na škodu věci. Z obchodního hlediska je to pro nás výhodné, protože často komunikujeme se stejnou osobou (HR & Development) jak v případě IT školení, tak i v případě soft-skills školení. Zákazníci najdou vše pod jednou střechou, což jim opět zjednodušuje práci a šetří čas strávený hledáním nových dodavatelů. Nabídka školení měkkých dovedností je pro nás zejména doplněním již tak širokého portfolia IT školení, na které jsme zaměřeni.

 

Podle mnoha kolegů vzdělávání dospělých nemá v ČR na růžích ustláno… Jaký je Váš názor?

Myslím si, že vzdělávání dospělých v ČR i SR je na poměrně vysoké úrovni, i když podmínky na trhu jsou občas náročné. Firmy investují nemalé finanční prostředky do vzdělávání, protože potřebují zajistit dlouhodobý a pravidelný rozvoj svých zaměstnanců a udržet krok s konkurencí. Poptávka proto neustále roste. Negativním trendem tohoto růstu je však i růst šedého a často nekvalitního trhu IT vzdělávání, kdy se neakreditované kurzy, často školené neodbornými lektory, školí za zlomek ceny autorizovaného školení. A bohužel ne každý zákazník dokáže vyhodnotit kvalitu a přínos vybraného kurzu, což je v dnešní době bezpochyby těžké (zejména když je název neautorizovaného kurzu téměř totožný s názvem autorizovaného). Často se až s odstupem času ukáže, že takovýto kurz nepřinesl kýžený efekt.

 

Jak zahýbala či hýbe Vaší firmou situace kolem koronaviru?

Myslím, že rok 2020 byl kritický pro podnikání ve všech ohledech. A u nás tomu nebylo jinak. Museli jsme všechna školení ve velmi krátkém čase „přehodit“ z klasických tříd do virtuálních učeben, řešit techniku, problémy s připojením, celkovou organizací kurzů, přesvědčit zákazníky, že online školení není méně kvalitní než školení v učebně a spoustu dalších novinek. Prostě hromada změn, úprav procesů, a učení se za pochodu. Pro mě osobně to byl nejtěžší rok, jaký jsem kdy zažil, ačkoliv z pohledu zkušeností to byla nejlepší škola.

Vše, co se stalo, však přineslo i pozitiva. Urychlil se přesun školení do online prostředí. Potvrdila se naše strategie, že online vzdělávání je budoucnost. Online školení jsme aktivně nabízeli našim zákazníkům již od samého vzniku společnosti. Navíc online svět nám nabízí neskutečné možnosti. V poslední době nám roste poptávka po školeních ze zahraničí. Školíme online, od Brazílie přes Španělsko, Francii, Norsko, Finsko až po Indii a Čínu.

 

Lukáš Vallo.

 

Jak bude podle Vás vypadat vzdělávání dospělých řekněme za 20 let?

Osobně si myslím, že za 20 let bude existovat pouze online vzdělávání, které bude výrazně globalizováno – je možné že zažijeme jednu globální společnost, která zastřeší téměř 100 % IT a soft-skills školení. Potřeba firemního vzdělávání se v důsledku rychlého rozvoje technologií, automatizaci, robotizaci a obrovského toku dat výrazně zvýší, a to nejen v oblasti IT, ale také v oblasti soft-skills.

 

Se kterou největší perličkou jste se ve vzdělávání dospělých za svou kariéru setkal?

Velké perličky je možné najít ve zpětných vazbách, které získáváme na konci našich kurzů od účastníků. Občas se tam objevily komentáře typu: „Váš džus byl moc studený“ nebo „kafe bylo příliš horké“. Jednou jsem však musel řešit i kuriózní zpětnou vazbu zákazníka, který nám napsal, že lektor na školení zaspal. Nakonec se ukázalo, že se jednalo o úplně jiné školení, které absolvoval ve stejném týdnu a dodávala jej jiná společnost.

 

Co či kdo je pro Vás osobně profesní inspirací?

Svou práci beru jako poslání. Baví mě pomáhat zákazníkům, hledat nové cesty a zajímavé technologie. Vzdělávání chci dělat jinak než naše konkurence a věřím, že časem i za hranicemi střední Evropy. I proto se mi osobně líbí přístup Richarda Bransona, jeho prozákaznický přístup, služby na vysoké úrovni, silnou vizi a cíle za kterými kráčí i přes odlišné názory veřejnosti a jeho konkurence.

 

Ptal se: Tomáš Langer, expert EPALE

Původní zdroj: https://epale.ec.europa.eu/cs/blog/it-vzdelavani-lze-ve-vyborne-kvalite-dodavat-i-v-online-prostredi-rozhovor-s-lukasem-vallo-z