Oblasti vzdělávání a poradenství

Všechny kurzy připravuji vždy na míru pro konkrétního klienta podle jeho požadavků. Klíčem je cíl zadavatele a očekávaný přínos kurzu pro jeho účastníky. Tomu odpovídá i různá délka kurzů i skladba obsahu.

V případě požadavku klienta je možno zajistit vstupní a výstupní úroveň účastníků a měřit tak přínos vzdělávání.

Lektorské dovednosti

 • Základní lektorské dovednosti dle požadavků klienta

 • Speciální lektorské dovednosti dle požadavků klienta

 • Problémové situace ve vzdělávání dospělých

 • Moderní metody vzdělávání dospělých

 • Interaktivní metody vzdělávání dospělých

 • Práce lektora se skupinou

 • Zpětná vazba v lektorské práci

 • Nové trendy v lektorské práci

 • Moderní technika a technologie v lektorské práci

 • a řada dalších témat z oblasti lektorských dovedností.

Prezentační dovednosti

 • Základní prezentační dovednosti

 • Pokročilé prezentační dovednosti

 • Prezentační dovednosti pro manažery a vedoucí pracovníky firem, podniků a úřadů

 • Prezentační dovednosti pro moderátory akcí

 • Prezentační dovednosti pro tiskové mluvčí

 • Práce s PowerPointem, Prezi, Prezi Next, Keynote a dalšími prezentačními softwary při prezentaci

 • Tipy a triky při práci s PowerPointem a dalšími prezentačními softwary

 • a řada dalších témat z oblasti prezentačních dovedností.

Moderní technologie ve vzdělávání

 • Jak vyrobit online kurz
 • Moderní aplikace a softwary pro výuku
 • Moderní technika a technologie v lektorské práci
 • Prezentace s využitím PowerPointu
 • Prezentace s Prezi
 • Prezentace s Prezi Next
 • a řada dalších témat z oblasti lektorských dovedností.

Firemní vzdělávání a rozvoj

 • Konzultace a návrh systému vzdělávání a rozvoje lidí ve firmě

 • Analýzy vzdělávacích potřeb

 • Kvalita interních i externích lektorů a trenérů

 • Supervize interních i externích lektorů a trenérů

 • Vzdělávání a rozvoj interních i externích lektorů a trenérů

 • a řada dalších témat o oblasti firemního vzdělávání a rozvoje.

Poradenství pro další vzdělávání

 • Základní trénink pro poradce v dalším vzdělávání

 • Pokročilý trénink pro poradce v dalším vzdělávání

 • Specifické metody a postupy v poradenství

Ve své činnosti se řídím Desaterem kvalitního lektora vydaným Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR.

Vydala AIVD ČR

Vydala AIVD ČR