Oblasti vzdělávání a poradenství

Všechny kurzy připravuji vždy na míru pro konkrétního klienta podle jeho požadavků. Klíčem je cíl zadavatele a očekávaný přínos kurzu pro jeho účastníky. Tomu odpovídá i různá délka kurzů i skladba obsahu.

V případě požadavku klienta je možno zajistit vstupní a výstupní úroveň účastníků a měřit tak přínos vzdělávání.

Prezentační dovednosti

 • Základní prezentační dovednosti

 • Pokročilé prezentační dovednosti

 • Prezentace podle Steva Jobse
 • Prezentační dovednosti pro manažery a vedoucí pracovníky firem, podniků a úřadů

 • Prezentační dovednosti pro moderátory akcí

 • Prezentační dovednosti pro tiskové mluvčí

 • Práce s PowerPointem, Prezi, Prezi Next, Keynote a dalšími prezentačními softwary při prezentaci

 • Tipy a triky při práci s PowerPointem a dalšími prezentačními softwary

 • a řada dalších témat z oblasti prezentačních dovedností.

Firemní vzdělávání a rozvoj

 • Konzultace a návrh systému vzdělávání a rozvoje lidí ve firmě

 • Analýzy vzdělávacích potřeb

 • Kvalita interních i externích lektorů a trenérů

 • Supervize interních i externích lektorů a trenérů

 • Vzdělávání a rozvoj interních i externích lektorů a trenérů

 • a řada dalších témat o oblasti firemního vzdělávání a rozvoje.

Poradenství pro další vzdělávání

 • Základní trénink pro poradce v dalším vzdělávání

 • Pokročilý trénink pro poradce v dalším vzdělávání

 • Specifické metody a postupy v poradenství

Moderní technologie ve vzdělávání

 • Jak vyrobit online kurz
 • Moderní aplikace a softwary pro výuku
 • Moderní technika a technologie v lektorské práci
 • Prezentace s využitím PowerPointu
 • Prezentace s Prezi
 • Prezentace s Prezi Next
 • a řada dalších témat z oblasti lektorských dovedností.

Lektorské dovednosti

 • Základní lektorské dovednosti dle požadavků klienta

 • Speciální lektorské dovednosti dle požadavků klienta

 • Příprava lektora na výuku

 • Evaluace a hodnocení ve vzdělávání

 • Problémové situace ve vzdělávání dospělých

 • Moderní metody vzdělávání

 • Interaktivní metody vzdělávání

 • Práce lektora se skupinou

 • Práce lektora s časem (time management pro lektory)
 • Zpětná vazba v lektorské práci

 • Nové trendy v lektorské práci

 • Práce s obsahem a jeho vizualizací
 • Moderní technika a technologie v lektorské práci

 • Aplikace a softwary pro podporu výuky
 • a řada dalších témat z oblasti lektorských dovedností.

Příprava na zkoušku Lektor dalšího vzdělávání podle Národní soustavy kvalifikací

Komplexní příprava pro lektory usilující o získání profesní kvalifikace podle zákona 179/2006 Sb., o uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání – profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání.

Bližší informace na webu http://narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-581-Lektor_dalsiho_vzdelavani/revize-1057.

Konkrétně jde o přípravu na tyto okruhy hodnoticího standardu profesní kvalifikace:

 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí.