Nabídka v oblasti kvality a supervize

 

Jednou z aktivit, kterou se zabývám, je hodnocení kvality a supervize v oblasti lektorských a prezentačních dovedností. Po dohodě se zadavatelem je možné sestavit na míru plán rozvoje kvality a supervize, a ten následně realizovat.

Součástí plánu rozvoje kvality a supervize mohou být například tyto aktivity:

  • nastavení parametrů hodnocení a jejich konzultace se zadavatelem,
  • vstupní hodnocení úrovně posuzovaných osob (dotazníkem, rozhovory, studiem dokumentů, pozorováním při výkonu práce, vč. mystery-shoppingového přístupu),
  • zpracování analýzy stávající kvality a možností jejich rozvoje,
  • individuální či skupinové konzultace (s posuzovanými osobami, jejich nadřízenými, HR pracovníky…),
  • zpracování a představení individuálních rozvojových plánů pro jednotlivé posuzované osoby,
  • zpracování a představení rozvojových možností pro zadavatele,
  • realizace rozvojových aktivit (kurzy, workshopy, konzultace, další supervize…),
  • výstupní hodnocení úrovně posuzovaných osob a konkrétní zjištění efektivity hodnocení kvality a supervize.

Jedná se pouze o orientační oblasti, konkrétní aktivity jsou vždy připraveny pro konkrétního zadavatele v souladu s jeho očekáváními a potřebami.