Představení

Tomáš Langer je absolventem andragogiky a pers. řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2017) a sociologie a andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2004), Certifikovaného kurzu lektorů vzdělávání dospělých, Certifikovaného kurzu manažerů vzdělávání dospělých a řady dalších vzdělávacích aktivit.

V současnosti je lektorem a konzultantem firemního vzdělávání, lektorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání, expertem Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE a účastní se řady dalších projektů.

Je autorizovaným zástupcem AIVD ČR pro zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání podle Národní soustavy kvalifikací.

Lektoruje odborné kurzy, moderuje a přednáší na konferencích a publikuje odborné články v časopisech.

Tematicky se věnuje lektorským kurzům (např. metodika, didaktika, interaktivní metody, moderní technologie vzdělávání), kurzům prezentačních dovedností pro různé cílové skupiny (např. top, střední a liniový management, tiskoví mluvčí) a kurzům v oblasti poradenství pro rozvoj lidských zdrojů.

Časopis Firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání je novinkou na trhu periodik. Určen je pro personalisty zabývající se vzděláváním a rozvojem svých zaměstnanců, vzdělávací instituce, školy a všechny, kdo se o vzdělávání dospělých zajímají. Tematicky se zaměřuje na aktuální trendy v oboru, zajímavosti, tipy pro rozvoj, rozhovory s osobnostmi a další oblasti.

Více informací a bezplatné objednávky zde.

Kontaktní údaje

Tel: +420 604 216 788
E-mail: tomas@tomaslanger.cz
LinkedIn: tomaslanger
Twitter: TomasLanger81
Facebook: Tomáš Langer


Novinky

Letní číslo Firemního vzdělávání právě vychází

Letní číslo Firemního vzdělávání právě vychází, nenechte si ujít řadu článků určených pro personalisty ve firmách a vzdělávací instituce všeho druhu. A co na vás čeká? Zaměstnance v Tchibu učení zkrátka baví: rozhovor s Martinou Ježkovou z Tchiba Aplikace pro váš rozvoj: Mindflash a Bizlibrary Gamifikace vzdělávání – Jak to vlastně začalo? Proč rozvíjet kompetence interních lektorů? Recenze: Proč Einstein nenosil ponožky a Nevěřte tvořivým Microlearning Desatero kvalitního lektora Objednávejte bezplatně zde: www.firemnivzdelavani.eu. Chcete si přečíst i první čtyři čísla e-časopisu? Stáhněte si je...

Vyšlo nové číslo e-časopisu Firemní vzdělávání

Letošní třetí číslo Firemního vzdělávání právě vychází, nenechte si ujít řadu článků určených pro personalisty ve firmách a vzdělávací instituce všeho druhu. A co na vás čeká? Zásadní změny vzdělávání přinesly efekt: rozhovor s Klárou Marečkovou z O2 Aplikace pro váš rozvoj: Google Keep a Boost HQ Kvalitní kurz začíná na straně zákazníka Workshop a jak na něj Recenze: Co je nového v managementu? Znáte zahraniční tituly? 10 dovedností pro 4. průmyslovou revoluci Objednávejte bezplatně zde: www.firemnivzdelavani.eu. Chcete si přečíst i první tři čísla e-časopisu? Stáhněte si je v archivu....

Vzdělávejte moderně aneb Co by měl znát dnešní lektor

Gamifikace, sociální sítě, moderní aplikace pro podporu výuky. Že už to vše znáte? Fajn. A umíte to vše využít v praxi? A co třeba rozšířená či virtuální realita a chatboti? S těmi jste se možná ještě nesetkali, a přece zřejmě výrazně zasáhnou do vzdělávání (nejen) dospělých Pokud tedy chcete jako lektoři či trenéři držet krok s dobou, musíte sledovat trendy. A že jich je! Jednou z institucí sledujících nejnovější trendy v ČR i zahraničí je EPALE – Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě. Ta je nejen neustále monitoruje, ale i publikuje na svém webu, případně prezentuje na nejrůznějších akcích pro vzdělavatele dospělých a další odborníky. Jednou z možností seznámit se s tím, co „frčí“, jsou tradičně regionální semináře EPALE. Na jaře se konaly na Štiříně, v Brně, Hradci Králové a Děčíně, na podzim nás čekají Karlovy Vary, České Budějovice, Liberec či Ostrava. Letos se semináře konají pod výstižným názvem „Vzdělávejte moderně“, protože právě změny v lektorské práci jsou, tak jako v jiných odvětvích, nutné, ale jen minimum z nás s nimi umí skutečně efektivně pracovat. EPALE spravuje v České republice Dům zahraniční spolupráce (DZS), pod který spadá i známý program ERASMUS+. A rok 2017 je pro DZS významný, neboť Evropa slaví 30 let existence tohoto programu. V průběhu 30 let se program stal součástí vzdělávacího programu Socrates (1995), Programu celoživotního učení (2007) a programu Erasmus+ (2014). Postupně se rozšířil o mobility učitelů, vzdělavatelů i víceleté mezinárodní projekty spolupráce mezi školami a vzdělávacími organizacemi. Zahrnuje formální i neformální vzdělávání. A jak je na tom s financováním? „Celkový rozpočet Erasmus+ s téměř 15 miliardami je navýšen o 40 % proti předchozímu období. I v oblasti vzdělávání dospělých došlo k výraznému navýšení rozpočtu pro rok 2017 téměř o...