Představení

Tomáš Langer je absolventem andragogiky a pers. řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2017) a sociologie a andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2004), Certifikovaného kurzu lektorů vzdělávání dospělých, Certifikovaného kurzu manažerů vzdělávání dospělých a řady dalších vzdělávacích aktivit.

V současnosti je lektorem a konzultantem firemního vzdělávání, lektorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole AMBIS, šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání a expertem Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE.

Je autorizovaným zástupcem AIVD ČR pro zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání podle Národní soustavy kvalifikací.

Lektoruje odborné kurzy, moderuje a přednáší na konferencích a publikuje odborné články v časopisech.

Tematicky se věnuje lektorským kurzům (např. metodika, didaktika, interaktivní metody, moderní technologie vzdělávání), kurzům prezentačních dovedností pro různé cílové skupiny (např. top, střední a liniový management, tiskoví mluvčí) a kurzům v oblasti poradenství pro rozvoj lidských zdrojů.

Časopis Firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání je novinkou na trhu periodik. Určen je pro personalisty zabývající se vzděláváním a rozvojem svých zaměstnanců, vzdělávací instituce, školy, lektory, trenéry a všechny, kdo se o vzdělávání dospělých zajímají. Tematicky se zaměřuje na aktuální trendy v oboru, zajímavosti, tipy pro rozvoj, rozhovory s osobnostmi a další oblasti.

Více informací na webu www.firemnivzdelavani.eu.

Kontaktní údaje

Tel: +420 604 216 788
E-mail: tomas@tomaslanger.cz
LinkedIn: tomaslanger
Twitter: TomasLanger81
Facebook: Tomáš Langer


Novinky

Vzdělávání dospělých je stávajícími opatřeními vlády prakticky zdevastováno. Rozhovor EPALE s Janou Brabcovou

Jana Brabcová je zakladatelkou vzdělávací společnosti Grafia (1993). Jako prezidentka Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, největšího profesního sdružení v oboru, zastupuje vzdělavatele na odborných fórech, např. v Monitorovacím výboru OPZ. Věnuje se rozvoji lektorů i manažerů, přednáší behaviorální ekonomii, firemní komunikaci, chování trhu a zákazníka. Vzdělává také státní zkušební komisaře. Jako autorizovaná osoba dle NSK zkouší lektory, kariérové poradce a personalisty. Je autorkou kariérových publikací pro SŠ, VŠ i dospělé, ale také Kuchařky marketingu pro vzdělávací instituce či knížky fotografií. V českých i mezinárodních projektech se zaměřuje na inovace a kvalitu ve vzdělávání dospělých, rozvoj lidských zdrojů a kariéry, trh práce, outplacement. Organizuje Veletrh práce a vzdělávání Klíč k příležitostem, kde také uděluje cenu pro podniky přátelské rodině Mamma/Parent Friendly. Dvakrát získala Ocenění českých podnikatelek (2011, 2017), v r. 2016 Čestné uznání za inovativnost, ekonomický a společenský přínos ve svém oboru (ocenění Vizionáři), v roce 2018 byla finalistkou ceny Žena regionu za Plzeňský kraj. Je členkou Průmyslové rady Fakulty strojní ZČU a zakladatelkou Klubu absolventů ZČU, v r. 2019 obdržela ocenění děkana FST ZČU za podporu a spolupráci. Klíčovými slovy pro ni jsou kvalita vzdělávání, osvěta, osobnostní rozvoj, smysluplnost, tvořivost. Prozrazuje o sobě, že je vizionář a kreativec.Rozhovor vedeme v obtížné době. Máme za sebou měsíc, v němž se díky koronaviru postupně změnily životy snad nás všech. V souvislosti s dopady na podnikání se v médiích hovoří o hospodách, cestovkách či leteckých společnostech, ale o vzdělavatelích dospělých ne. V minulé krizi po r. 2008 to přitom byly právě vzdělávací instituce, které utrpěly velké škody… Jaká je aktuální situace? Náš obor je stávajícími opatřeními bohužel prakticky zdevastován. To dokumentují i výsledky dotazníku na naše členské...

Spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí aneb Jak na firemní vzdělávání kvalitně?

Spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Autor: Tomáš Langer Vydal: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 Tisk: Ottova tiskárna, Přívozní 2/1054, 170 00 Praha 7 Místo a rok vydání: Praha 2013 Náklad: 2000 ks Publikace vznikla v rámci projektu „Udržitelnost sociálního dialogu v ČR – rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů“, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012. Projekt je fi nancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Více o projektu najdete na www.socialnidialog.cz. ©2013 Svaz průmyslu a dopravy ČR Publikace ke stažení zde...

Při zavádění online výuky nedělejte unáhlená rozhodnutí. Rozhovor EPALE s Lucií Rohlíkovou

Lucie Rohlíková se věnuje přípravě budoucích učitelů v oblasti využití technologií ve vzdělávání na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zároveň působí jako vedoucí oddělení celoživotního a distančního vzdělávání ZČU. Realizuje prakticky zaměřené i výzkumné projekty, publikuje v České republice i v zahraničí. Je zkušenou autorkou a tutorkou on-line kurzů. Za inovativní zpracování on-line kurzů a elektronických vzdělávacích materiálů získala několik cen (The Best European Learning Materials Awards 2015- Gold Award, cena sdružení EUNIS-CZ 2010, cena Národního centra distančního vzdělávání 2004). Od roku 2015 organizuje pro učitele všech typů škol konferenci o smysluplném využívání technologií ve vzdělávání Učitel IN. Od roku 2016 je předsedkyní České asociace distančního univerzitního vzdělávání (ČADUV) a zastupuje Českou republiku v European Association of Distance Teaching Universities (EADTU). Jsi vedoucí oddělení celoživotního a distančního vzdělávání na Západočeské univerzitě. Můžeš čtenářům toto pracoviště krátce představit? Naše pracoviště se zabývá administrací úkonů Rady celoživotního vzdělávání a akreditací programů celoživotního vzdělávání ZČU, vzděláváním zaměstnanců v různých oblastech včetně vysokoškolské pedagogiky, poskytováním metodické a technické podpory e-learningu a popularizací vědy. Základ pracoviště tvoří tým deseti skvělých osobností, naši lidé  jsou pohotoví, flexibilní a nebojí se jít do inovativních aktivit. To je skvělé. Koneckonců na pracovišti realizujete i řadu zajímavých projektů… Pracujeme jednak na velkých univerzitních projektech pro rozvoj kombinované formy studia a kvality výuky, ale i na dalších. Velmi zajímavé jsou projekty, které se týkají propojení formálního a neformálního vzdělávání, kde spolupracujeme s dalším institucemi v Plzni – např. Společně do muzea či Digitální stopy regionální historie. Od letošního roku jsme zapojeni také do projektu zaměřeného na otevřené vzdělávací zdroje. Plzeňský kraj podporuje projekt Bav se vědou...