Představení

Tomáš Langer je absolventem andragogiky a pers. řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2017) a sociologie a andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2004), Certifikovaného kurzu lektorů vzdělávání dospělých, Certifikovaného kurzu manažerů vzdělávání dospělých a řady dalších vzdělávacích aktivit.

V současnosti je lektorem a konzultantem firemního vzdělávání, metodikem projektu digiKatalog Fondu dalšího vzdělávání, lektorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání a expertem Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE.

Je autorizovaným zástupcem AIVD ČR pro zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání podle Národní soustavy kvalifikací.

Lektoruje odborné kurzy, moderuje a přednáší na konferencích a publikuje odborné články v časopisech.

Tematicky se věnuje lektorským kurzům (např. metodika, didaktika, interaktivní metody, moderní technologie vzdělávání), kurzům prezentačních dovedností pro různé cílové skupiny (např. top, střední a liniový management, tiskoví mluvčí) a kurzům v oblasti poradenství pro rozvoj lidských zdrojů.

Časopis Firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání je novinkou na trhu periodik. Určen je pro personalisty zabývající se vzděláváním a rozvojem svých zaměstnanců, vzdělávací instituce, školy, lektory, trenéry a všechny, kdo se o vzdělávání dospělých zajímají. Tematicky se zaměřuje na aktuální trendy v oboru, zajímavosti, tipy pro rozvoj, rozhovory s osobnostmi a další oblasti.

Více informací na webu www.firemnivzdelavani.eu.

Kontaktní údaje

Tel: +420 604 216 788
E-mail: tomas@tomaslanger.cz
LinkedIn: tomaslanger
Twitter: TomasLanger81
Facebook: Tomáš Langer


Novinky

Nevědomé učení: rozhovor s Tomášem Langerem

Bavíme-li se o vzdělávání a osobním rozvoji, Tomáš Langer je u akcí, kam dnes lidé chodí. Ať už jako moderátor, pořadatel nebo lektor. Jak jsme na tom v ČR se vzděláváním v dospělosti? Už řadu let hovoříme o tom, že lidé se v Česku moc nevzdělávají. Rád bych řekl, že je to lepší, ale skutečnost je jiná. Statisticky se účast dospělých na vzdělávání v posledních několika letech spíše snižuje. Také často i u svých firemních zákazníků slyším, že vzdělávání zaměstnanci považují za nutné zlo, za něco, co od práce zdržuje a mnoho jim nepřináší. Nejsou ochotni do něj investovat úsilí, čas, natož peníze. Samozřejmě nelze generalizovat, výjimky existují. V čem spatřujete příčiny takové nechuti ke vzdělávání? Mezi nejčastější bývají řazeny takové důvody jako nechuť se učit pramenící už od školy, všeobecně nízká vzdělanostní úroveň (ve smyslu čím nižší vzdělání, tím nižší ochota se dále vzdělávat), ale i nedostatečná propagace kurzů, nedostatek času a financí. Podle mého názoru to není tak docela pravda. Vzdělanostní úroveň se v posledních letech výrazně posunula směrem k vyššímu typu vzdělání, podobně dnes není většina běžných kurzů finančně nedostupná. A čas, jak víme, je jen otázkou priorit. Ale dospělí občané se stále vzdělávat nechtějí. Možná jsou důvody jiného charakteru, než jsme ochotní si přiznat. Posuďte sami. Česko je stále zemí s převažující manuální prací, jejíž charakter nevyžaduje vyšší účast na zvyšování kvalifikace. I manuálně pracující se potřebují udržovat v kvalifikační kondici, ale ne tak často a intenzivně jako lidé v pozicích tvůrčích či řídicích. Dalším důvodem může být jistý vliv tradic, kdy vzdělávání nepatří k preferovaným způsobům trávení volného času. Lidé naopak volí řadu jiných...

Reportáž EPALE: Vzdělávací středisko NcM Brno

Cítíte tu vůni? Ještě ne? Tak čtěte dál… V předchozím článku jsme avizovali, že od roku 2018 budeme v Evropské platformě pro vzdělávání dospělých EPALE publikovat reportáže ze zajímavých vzdělávacích a poradenských institucí v České republice. První reportáž jsme realizovali v Brně, a také dnes ještě v jihomoravské metropoli zůstaneme. Tentokrát jsme zavítali do vzdělávací firmy, jejíž sídlo již z dálky prozradila příjemná vůně pečeného masa. Tipujete správně, specializací vzdělávacího střediska NcM jsou obory souhrnně nazývané jako „gastro“. Ve vzdělávacím středisku NcM jsme se setkali s majitelkou Zdenkou Endlicherovou i její dcerou Ditou Ochmannovou. Tento tandem je totiž pro fungování celého střediska klíčový. V nových prostorných učebnách společnosti NcM se odehrává celá škála kurzů z gastronomických oborů, a to jak v oblasti přípravy teplých a studených pokrmů či minutek, tak i jejich servírování. A to včetně atraktivní podívané, jakou je úprava jídel před hostem zahrnující kostění ryb, flambování mas a moučníků. Nedílnou součástí nabídky jsou také kurzy jednoduché a složité obsluhy hostů, vč. etikety, komunikace s hostem a společenského chování. „Jedna věc je jídlo uvařit, velmi však záleží na tom, jak je pokrm nebo nápoj naservírován. Host v restauraci dnes neočekává jen uspokojení hladu či žízně, ale též gastronomický zážitek,“ shrnuje mnohaleté zkušenosti Zdenka Endlicherová, jejímiž barmanskými kurzy prošly již tisíce žáků škol z celé Moravy. Svým přístupem pomohla v mnoha restauracích navrátit chuť k novému pojetí současné gastronomie, řada jejích absolventů si dokonce otevřela vlastní gastronomické podniky. Zdenka Endlicherová byla zakládajícím členem CBA v Jihomoravském kraji. Kdo je typickým zákazníkem vzdělávacího střediska zaměřeného na gastronomii? Možná vás napadne, že nezaměstnaný, který se chce rekvalifikovat na kuchaře nebo číšníka. Proč ne, koneckonců kurzy pro tuto cílovou skupinu v portfoliu NcM najdete také. Samostatnou a velkou skupinou klientů jsou ale manažeři...

Reportáž EPALE: Centrum vzdělávání všem v Brně

Novinkou Elektronické platformy pro vzdělávání dospělých v Evropě, známé pod zkratkou EPALE, je od roku 2018 série reportáží. Jejich cílem je přinášet čtenářům prostřednictvím textů, obrázků a videí střípky zajímavostí ze vzdělávání dospělých v regionech. Nejen v Praze totiž působí zajímavé vzdělávací a poradenské instituce, děje se řada atraktivních akcí, kurzů a dalších aktivit, kde se dospělí rozvíjejí, vzdělávají, učí něco nového – zkrátka se rozvíjí. Za první reportáží jsme se vypravili do Brna, kde sídlí celá řada odborných institucí, krom jiných i Centrum vzdělávání všem. Jak se dozvídáme od Hany Rozprýmové, vedoucí centra, původní myšlenka vzniku poradenské a vzdělávací instituce známé i pod zkratkou CVV byla snaha napomoci rozvoji dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. CVV bylo založeno díky projektu ESF Vzdělávání všem, který realizovala Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. „Nyní je CVV zavedenou službou Jihomoravského kraje. Plní jeho strategické cíle na čtyřech pracovištích v regionu,“ komentuje Hana Rozprýmová. V současné době CVV poskytuje kariérové poradenství pro veřejnost, vzdělávání v rámci Akademie CVV a spravuje databázi dalšího vzdělávání. V rámci projektu „KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji” rozvíjí metodickou podporu pro oblast kariérového poradenství ve školách. CVV se od počátku profiluje jako informačně-poradenské centrum, nikoliv typická vzdělávací instituce. V současné době nabízí nejen databázi vzdělávacích aktivit pro občany kraje, ale poskytuje také vlastní kurzy. Jsou orientovány na pedagogické pracovníky a další odborníky. Jedná se o ucelený cyklus seminářů od Úvodu do kariérového poradenství až po různé specifické přístupy a metody. CVV podporuje zavádění moderních metod v oblasti kariérového poradenství. Služba individuálního kariérového poradenství funguje pro veřejnost již pátým rokem. Jen v loňském...