Představení

Tomáš Langer je absolventem andragogiky a pers. řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2017) a sociologie a andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2004), Certifikovaného kurzu lektorů vzdělávání dospělých, Certifikovaného kurzu manažerů vzdělávání dospělých a řady dalších vzdělávacích aktivit.

V současnosti je lektorem a konzultantem firemního vzdělávání, lektorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole AMBIS, šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání a expertem Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE.

Je autorizovaným zástupcem AIVD ČR pro zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání podle Národní soustavy kvalifikací.

Lektoruje odborné kurzy, moderuje a přednáší na konferencích a publikuje odborné články v časopisech.

Tematicky se věnuje lektorským kurzům (např. metodika, didaktika, interaktivní metody, moderní technologie vzdělávání), kurzům prezentačních dovedností pro různé cílové skupiny (např. top, střední a liniový management, tiskoví mluvčí) a kurzům v oblasti poradenství pro rozvoj lidských zdrojů.

Časopis Firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání je novinkou na trhu periodik. Určen je pro personalisty zabývající se vzděláváním a rozvojem svých zaměstnanců, vzdělávací instituce, školy, lektory, trenéry a všechny, kdo se o vzdělávání dospělých zajímají. Tematicky se zaměřuje na aktuální trendy v oboru, zajímavosti, tipy pro rozvoj, rozhovory s osobnostmi a další oblasti.

Více informací na webu www.firemnivzdelavani.eu.

Kontaktní údaje

Tel: +420 604 216 788
E-mail: tomas@tomaslanger.cz
LinkedIn: tomaslanger
Twitter: TomasLanger81
Facebook: Tomáš Langer


Novinky

Vzdělávání a poradenství jdou ruku v ruce – a je skvělé, když se ideálně doplňují. Rozhovor EPALE s Petrou Drahoňovskou

PhDr. Petra Drahoňovská se rozvoji kariéry a vzdělávání dospělých se věnuje od r. 2004. Od r. 2014 se navíc v oblasti profesního rozvoje lidí (kariérové poradenství, koučink, lektorování, metodická práce) pracovně pohybuje mezi Evropou a Střední Amerikou (Guatemala, Mexiko, Salvador). Díky vlastní zkušenosti práce na dálku a spolupráce v mezinárodním prostředí dlouhodobě sleduje, jak globální trendy na trhu práce ovlivňují následně kariérové strategie jednotlivců i HR v oblasti náboru. Vedle klasických workshopů a individuálního poradenství/koučinku tvoří vlastní metodické nástroje pro tzv. career self management, podílela se také metodicky na tvorbě online nástrojů, které se kolem kariéry točí: portál práce pro neslyšící NeslysimPracuji.cz, popis IT pozic pro neajťáky od Czechitas, pilot  portálu Katalogu kariérových poradců ad. Dvakrát byla oceněna Národní cenou kariérového poradenství. Na vizitce máš uvedeno Career Designer. Co tato pozice obnáší? Do názvu své značky jsem od počátku podnikání chtěla propojit dvě témata, která mě vždy zajímala: profesní rozvoj lidí, jejich kariérní rozhodování a vzdělávání (to je ta část Career) plus určitou tvořivost a práci s metodikami (to je ten Designer). Asi jsem to měla vždycky nějak v sobě, určitý systematický přístup k rozvoji lidí. Už když jsem vedla ve skautu oddíl a vymýšlela jsem program a nebo když jsem si jako menší přála být autorkou učebnic. Nicméně žádná škola “autorů učebnic” není:), tak jsem musela jít jinou cestou. Nejprve sbírat různý mix zkušeností skrz zaměstnání (řízení vzdělávacích projektů, první lektorské zkušenosti, tvorba lektorských pomůcek, psaní i audity vzdělávacích projektů, školení online pro Google partnery atp.) a až na volné noze jsem to postupně začala propojovat dohromady. Ráda pracuji s klienty ve skupinách na workshopech, ale i individuálně, online i...

Každý úředník by se měl chovat profesionálně, individuálně, zodpovědně, korektně, empaticky, prostě lidsky. Rozhovor s Dušanem Zouharem z Institutu pro veřejnou správu Praha

Dušan Zouhar vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor pedagogika-sociální práce. Své pedagogické působení zahájil jako středoškolský učitel, následně pracoval jako vedoucí pracovník České školní inspekce, jednatel a majitel vzdělávací agentury, personální manažer ústředního správního úřadu a v současné době vykonává funkci náměstka pro vzdělávání a rozvoj Institutu pro veřejnou správu Praha. Jsi náměstkem ředitelky Institutu pro veřejnou správu, tedy organizace Ministerstva vnitra zabezpečující vzdělávání i zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro obrovskou část českého úřednictva. Co konkrétně má tato instituce na starost? Institut pro veřejnou správu Praha je státní příspěvkovou organizací zřizovanou Ministerstvem vnitra. V současné době v Institutu pracuje 80 osob a externě s námi spolupracuje více než 400 lektorů a zkušebních komisařů – těch nejlepších odborníků a odbornic v České republice. V průměru realizujeme okolo 1 000 vzdělávacích akcí ročně. Náš akční rádius se zaměřuje na dvě velké oblasti vzdělávání. Tou první je realizace zkoušek zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, tedy obecních, městských úřadů, magistrátů a krajských úřadů. Jedná se o výkon přenesené působnosti Ministerstva vnitra. Druhou oblastí naší práce je komplexní vzdělávání úředníků veřejné správy. Zde již působíme v silném konkurenčním prostředí a své úspěšné umístění na trhu si musíme vybojovat a udržet kvalitní nabídkou a kvalitně odvedenou vzdělávací službou. Ve spolupráci s příslušnými ministerstvy modelujeme, připravujeme a prakticky realizujeme programy přípravy ke zkouškám ověření odborné způsobilosti, a to jako jediná instituce pro všechny oblasti správních činnosti. Jen pro dokreslení, o jaké množství osob se jedná: v roce 2019 prošlo zkouškami zvláštní odborné způsobilosti 2 497 úředníků a přes 20 000 účastníků ve všech formách vzdělávání. Které skupiny úředníků Institut vzdělává? Institut se orientuje na úředníky veřejné správy, což vyplývá i z jeho názvu. Hlavní...

Letošní první číslo Firemního vzdělávání právě vychází

Také jste se v práci několikrát otočili a je tu konec února? Máme to podobně! V mezičase jsme však pro vás připravili novou várku článků a zajímavostí ze světa firemního vzdělávání. A co v novém čísle najdete? Přístup k firemnímu vzdělávání není ovlivněn geograficky ani kulturně: rozhovor s Petrem Řežábkem z Lega Infografika: Trendy firemního vzdělávání 2020 Otázky & odpovědi: Které trendy ve firemním vzdělávání považujete za zbytečné? Aplikace pro vás: Storytagger a Eduflow Next generation skills změní role managementu Fototerapie a fotografie v koučovacím procesu 8 tipů na netradiční workshop v zahraničí – barevná Malaga Recenze: Dvě knihy o umění komunikace čem se mluví: Agilita ve vzdělávání Vzdělaný účetní je spíše supervizorem a poradcem Přehled konferencí a dalších akcí na 1. pololetí 2020 Novinky z HR News Knižní tipy GRADY Stahujte nebo se registrujte k bezplatnému odběru na...