Reference České andragogické společnosti

„Jako lektor se podílí především na odborném kurzu České andragogické společnosti s názvem „Lektor vzdělávání dospělých“ a také na speciálním kurzu „Poradenství pro další profesní vzdělávání“. Hodnocení kurzů ze strany účastníků a zadavatele bylo vždy velmi pozitivní. Kolega Mgr. Tomáš Langer přednášel profesionálně, na vysoké odborné úrovni“.

Doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.
předseda

Referenční dopis ke stažení zde.