Reference

Reference Institutu pro veřejnou správu Praha

„Výuka vedená Mgr. Tomášem Langerem má velmi pozitivní odezvu. Absolventi kurzů oceňují zejména zasvěcený, poutavý, systematický a srozumitelný výklad, výrazně praktické zaměření školení, názornost, schopnost udržet pozornost účastníků po celou dobu semináře, úsilí o interaktivitu, zábavnou formu, kvalitní studijní a pracovní materiály.“ PhDr. Zdenka Procházková, MPA ředitelka Referenční dopis ke stažení...

Reference Hasičského záchranného sboru ČR

„V rámci celoživotního vzdělávání v HZS ČR již několik let spolupracujeme s Mgr. Tomášem Langerem, který pro nás připravuje na míru semináře se zaměřením na různé strategie komunikace při prezentaci a na komunikaci ve složitých krizových situacích. Toto vzdělávání bylo zacíleno zejména na vedoucí služební funkcionáře, ředitele odborů, vedoucí oddělení, tiskové mluvčí a další příslušníky a zaměstnance, v jejichž funkční náplni je komunikace s veřejností a médii a kteří musí často komunikovat v netypických složitých situacích. Na této spolupráci oceňujeme vysokou odbornou úroveň lektora, jeho schopnost přizpůsobit se cílové skupině a pružně řešit problémy účastníků velmi citlivě a individuálně přímo na místě. Veškerá hodnocení jeho vzdělávacích akcí byla vždy velmi pozitivní s tím, že získané znalosti a dovednosti jsou pro praxi účastníků velkým přínosem. O jeho semináře je ve sboru dlouhodobě velký zájem. Díky jeho profesionalitě, odborné erudici a mimořádně šrokému přehledu patří mezi naše nejlepší lektory“. plk. Mgr. Josef Slavík náměstek generálního ředitele HZS ČR pro řízení lidských zdrojů Referenční dopis ke stažení...

Reference Vyšší policejní školy MV v Praze

„Všechny kurzy, které Mgr. Tomáš Langer na VPŠ MV v Praze lektoroval se setkaly s velkým pozitivním ohlasem. Na závěr všech kurzů, které lektoroval, bylo vždy realizováno evaluační šetření, v jehož rámci byl vždy všemi posluchačí vysoce kladně hodnocen ve všech položkách dotazníku. Komunikace mezi školou a Mgr. Tomášem Langerem byla vždy velmi efektivní, spolehlivá a kultivovaná. Vztah mezi školou a jím je založen na bázi důvěry.“ Mgr. Radomíra Houšková, Ph.D. zástupkyně ředitele školy Referenční dopis ke stažení...

Reference České andragogické společnosti

„Jako lektor se podílí především na odborném kurzu České andragogické společnosti s názvem „Lektor vzdělávání dospělých“ a také na speciálním kurzu „Poradenství pro další profesní vzdělávání“. Hodnocení kurzů ze strany účastníků a zadavatele bylo vždy velmi pozitivní. Kolega Mgr. Tomáš Langer přednášel profesionálně, na vysoké odborné úrovni“. Doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. předseda Referenční dopis ke stažení...

Reference vzdělávací společnosti NICOM

„Během přípravy i realizace školení jsme se setkali s maximální vstřícností a profesionalitou. Vzdělávání probíhá v aktivním duchu s individuálním přístupem. Jasnost, přesnost a empatie se promítala v lektorově výborném projevu. Tomáš Langer je zkušený lektor s velkou odbornou erudicí a podle našich dosavadních zkušeností jej řadíme mezi lektorskou špičku.“ Ing. Nikolaj Varčev generální ředitel Referenční dopis ke stažení...

Reference vzdělávací společnosti TSM

„Lektor byl posluchači vždy velice kladně hodnocen, jako přednost byly zdůrazňovány moderní metody výuky. Rádi si vybíráme profesionály, a proto jsme zvolili pana Mgr. Langera. Po celou dobu naší spolupráce řešil úkoly operativně a zodpovědně, v požadované kvalitě, termínech a vždy na profesionální úrovni.“ Ing. Irena Spirová, LL.M jednatelka Referenční dopis ke stažení...