Reportáž EPALE z Ergoeduky Proseč: Jednou vidět je desetkrát lepší než o tom jen mluvit

S reportáží EPALE jsme se tentokrát vydali na východ Čech, konkrétně do méně známého města Proseč. A je to škoda. Nedaleko města totiž najdete skalní útvary zvané Toulovcovy maštale, přímo ve městě pak unikátní muzeum dýmek. A také jednu z předních sociálních firem v ČR – společnost Ergotep. Její samostatné pracoviště, na které se v naší reportáži dnes zaměříme, se nazývá Ergoeduka, a vzniklo jako součást družstva invalidů Ergotep již v roce 2012. Věnuje se vzdělávání v sociálním podnikání, školí ale také zaměstnance firmy, kterých je dnes bezmála 300, a jsou z větší části osobami se zdravotním postižením (OZP).

Jarmila Menšíková, s níž jsme vedli tento rozhovor, je ředitelkou Ergoeduky již šest let a hned na úvod upřesňuje smysl celé organizace: „Ergoeduku jsme vybudovali jako součást naší společenské odpovědnosti. Ergotep je totiž od svého založení v roce 2003 sociální firmou a jeho prioritou je vytvářet kvalitní pracovní pozice pro osoby se zdravotním postižením.“ Vzdělávání, které je hlavní náplní Ergoeduky, je velmi specifické a výrazně propojené s praxí, účastníci se jdou většinou podívat i do firmy, kde vidí, jak to funguje v praxi. „Mít možnost si na místě ověřit získané informace je velmi efektivní a dává vzdělávání nový rozměr. U nás můžete konzultovat a ptát se i ostatních kolegů z provozu a doplnit si tak poznatky do uceleného obrazu, takže nové informace se pro vás stanou trvalými a použitelnými“.

Jak se zájemci o vzdělávání k Ergoeduce dostanou? „Nedá se říci, že zákazníky aktivně vyhledáváme, ale možná to není od věci se nad tím zamyslet a více se zviditelnit. My stavíme na kvalitě toho, co děláme, a možná právě proto si nás zákazníci většinou najdou sami nebo jdou na doporučení těch, co už u nás byli,“ míní Jarmila Menšíková. Kvalita je pro tento typ podnikání samozřejmě velmi důležitá. O úspěšnosti práce s klienty svědčí především to, že díky vzdělávacím aktivitám zaměstnanci, kteří do Ergotepu původně nastoupili na řadové pozice, dnes pracují jako manažeři a vedou celé pracovní týmy. „Většina zaměstnanců se i přes svůj handicap věnuje sofistikovaným činnostem v oblasti logistiky, IT a službám pro bankovní sektor. A to především díky vzdělávání a práci na sobě,“ dodává Jarmila Menšíková.

Mezi zákazníky Ergoeduky najdeme zástupce všech tří sektorů – privátního, veřejného i neziskového. Z privátního jsou to většinou podnikatelé, kteří chtějí začít podnikat sociálně a z veřejného pak ponejvíce zástupci krajských samospráv, kteří potřebují podpořit rozvoj sociálního podnikání ve svém regionu. Konečně z neziskového sektoru jde o organizace hledající pracovní uplatnění pro své klienty, zejména právě OZP. „Zajímavou skupinou jsou pedagogové, kteří vyučují žáky s různými handicapy. Návštěvy u nás jsou pro ně velkou motivací, kdy vidí, že jejich náročná práce má smysl a že jejich absolventi mohou najít vhodné pracovní uplatnění a vést spokojený vlastní život,“ s hrdostí doplňuje Jarmila Menšíková.

Příkladem dobré praxe aktivit Ergoeduky je příběh pěti absolventů, kteří do Ergotepu poprvé přijeli na praxi v roce 2014 jako žáci speciálních škol. Na tuto praxi přijeli dokonce opakovaně a po absolvování školy se postupně stali plnohodnotnými kolegy ve středisku obchodu, distribuce, personalistiky, IT a administrativního centra.

Samozřejmě nás ze všeho nejvíce zajímá nabídka vzdělávacích aktivit této specifické společnosti. Za velkou výhodu lze považovat, že mezi lektory převažují lidé z praxe, takže podávané informace mají skutečně ověřené. A díky konzultacím je i vedení společnosti neustále v obraze, v čem je potřeba klienty vzdělávat. Mezi nejobvyklejší formát vzdělávání patří návštěva Ergotepu, jehož součástí je i Ergoeduka. „Jak se říká, jednou vidět je desetkrát lepší než o tom jen mluvit,“ s úsměvem říká Jarmila Menšíková. Samotné vzdělávání se od klasického formátu školení příliš neliší. Ačkoliv má samozřejmě každý kurz svoji osnovu, většinou se v průběhu školení rozvine diskuse a není neobvyklé, že nakonec na přání účastníků lektor probere i další témata, která jinak patří do jiné oblasti. „Pro nás je nejdůležitější, aby si účastníci odnesli co nejvíce potřebných a užitečných informací. Každý, kdo se u nás někdy vzdělával, má dveře otevřené a pokud se na nás následně obrátí třeba jen s dotazem, snažíme se mu informaci podat nebo ho nasměrovat kde by ji mohl získat. S řadou účastníků udržujeme korektní přátelské vztahy“, prozrazuje Jarmila Menšíková.

Jak už jsme uvedli, lektorský tým je složen z odborníků z praxe, převážně tedy z vlastních zaměstnanců, kteří prošli lektorskými dovednostmi a aktivně několik let školí. V loňském roce byl tým doplněn i o kolegy z řad OZP, kteří působí jako mentoři při praxích a někteří začínají i lektorovat. „Základní tým je devítičlenný a nejvýraznější osobností je předseda družstva Petr Herynek, který je též jedním ze zakladatelů Ergotepu. Jeho školení a vystoupení jsou nejžádanější. Není divu, vždyť vše, co prezentuje, má také odžito a odpracováno,“ dodává Jarmila Menšíková.

Vzdělávání se odehrává přímo v prostorách prosečského sídla společnosti a návštěvníky příjemně překvapí moderní design tří vzájemně propojených přednáškových sálů vzdělávacího centra. Jeho zázemí využilo třeba i Mezinárodní fórum sociálního podnikání s prezentujícími z celé Evropy, vystupovali zde známé tváře jako Jakub Vágner, Jiří Kolbaba nebo Ivo Toman. Podle Jarmily Menšíkové účastníci oceňují zejména příjemné domácí prostředí a servis na špičkové úrovni: „Všechny prostory jsou samozřejmě bezbariérové a není problém zaparkovat přímo v místě konání vzdělávací akce. To dnes většina akcí ve větších městech postrádá.“

O tom, že všechno není vždy tak krásné, jak se může zdát, svědčí odpověď na naši poslední otázku směřující k budoucnosti Ergoeduky. Asi nepřekvapí, že i vzdělávání v oblasti sociálního podnikání trápí trh pokřivený dotacemi a soutěžemi o nejnižší cenu. Podle Jarmily Menšíkové „to naprosto zásadně ovlivňuje jeho kvalitu. Zapomíná se, že i vzdělávání je zodpovědným procesem, ve kterém firmám leží obrovské zdroje. Aby byl efektivní, má své fáze a jeho příprava vyžaduje specifické znalosti a čas. Jeho středobodem je účastník, jehož chceme posunout v poznání užitečných a použitelných informací. My se snažíme v této oblasti změnit přístup k osobám se zdravotním postižením, protože zejména tyto potřebují kvalitní vzdělávání a rozvoj znalostí. Překonání znalostního deficitu je klíčové pro práci na sofistikovaných pracovních pozicích a je to cesta k lepšímu uplatnění a ohodnocení této cílové skupiny.“ A nač se nejvíce těší? „Každoročně k nám přijíždějí skupiny žáků OZP na praxe. To je vždy pro nás osvěžením a těší nás, že můžeme i mladým zdravotně postiženým lidem ukázat, jak se po ukončení studií mohou následně uplatnit a jak mohou dál na sobě pracovat,“ uzavírá rozhovor.

Autor: Tomáš Langer, expert EPALE

Fotografie: Ergoeduka

Původní zdroj: https://ec.europa.eu/epale/cs/blog/reportaz-epale-z-ergoeduky-prosec-jednou-videt-je-desetkrat-lepsi-nez-o-tom-jen-mluvit