Reportáž EPALE z RVC Holoubek Holice: Chceme dělat práci, která má smysl

 V březnu 2018 jsme s EPALE vyrazili opět trochu dále od Prahy, konkrétně do Holic nedaleko Pardubic. Naše kroky tentokrát vedlo doporučení na vzdělávací instituci s netradičním názvem Rodinné centrum Holoubek. Tato nenápadná organizace, lépe řečeno středisko Oblastní charity Pardubice, totiž získala významné ocenění kvality – titul Vzdělávací instituce roku 2017. Ve velké konkurenci tak obstál neobvyklý formát vzdělávání dospělých, který jsme si nemohli nechat ujít.

Rodinné centrum Holoubek je střediskem Oblastní charity Pardubice a stejně jako název i jeho vznik byl provázen řadou zajímavostí. „Holoubka jsme v podstatě založili v cukrárně v srpnu roku 2010. Nápad vzešel od 4 maminek a 1 babičky, ale na realizaci tohoto nápadu se později podílelo 33 dobrovolníků, kteří odpracovali 2 500 dobrovolnických hodin,“ vzpomíná na počátky Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice. Tak snadné to ale nebylo – na počátku bylo potřeba zajistit finance pro koupi domu, v němž centrum sídlí, zajistit lidské, finanční a další zdroje na rozjezd centra. Následoval necelý rok práce, aby mohlo být 13. dubna 2011 konečně otevřeno. Za téměř 7 let existence centrum eviduje úctyhodných 23 640 návštěv rodinného centra. V oblasti vzdělávání dospělých centrum doposud realizovalo 4 projekty s různými typy podpory. Ke dni reportáže byl počet dospělých účastníků kurzů 636 osob.

Možná se ptáte, proč právě Holoubek? Důvodů je hned několik: jednak spojitost s Dr. Emilem Holubem jako známým rodákem z Holic, pak také název hlavní ulice Holubova a samozřejmě i vlastní název obce. Ale to není vše: „Holoubek pro nás představuje symboliku hnízda, bezpečí, ale také rozletu, což je přesně to, o co se v centru snažíme,“ doplňuje Vladimíra Krejčíková, koordinátorka projektů centra.

Pro koho tedy vlastně Holoubek vzniknul? Posláním centra je vzděláváním rozvíjet děti, dospělé i seniory a tím přispívat ke stabilitě a funkčnosti rodin. Lektorky a organizátorky vzdělávacích projektů pro dospělé se nejvíce zaměřují na ty, kteří mají menší šance, konkrétně na ženy (dříve i muže), nejčastěji na mateřské/rodičovské dovolené nebo po ní, dále na ženy 50+, a to jak nezaměstnané, tak i zaměstnané, které chtějí změnu. Cílové skupině je přizpůsobena i nabídka vzdělávacích a dalších programů: „Nejvíce převažují kurzy osobního rozvoje se zaměřením na silné stránky a jejich rozvoj, nastavení cílů a možných cest k nim. Obsahově se zaměřujeme nejen na kurzy profesní, ale i ty směřující více do rodinného života,“ vypočítává Klára Bartoníčková, lektorka a koučka centra. Mezi žádanými vzdělávacími tématy dominují: jak pracovat se stresem a strachem, jak zlepšit vztahy či komunikaci s partnerem a dětmi, oblast emoční inteligence, ale také podnikatelské dovednosti, příprava na přijímací pohovor, jak napsat životopis nebo téma time managementu.

Ke vzdělávání dospělých patří také kurzy pro seniory, kterým se v centru věnují, a to i díky příspěvkům od města. K nejoblíbenějším patří tradiční počítačové kurzy, výuka jazyků, trénink paměti, zpěv, keramika a řada dalších.

Většina akcí probíhá prezenčně. Pro jejich účastnice totiž plní i roli sociálního kontaktu a možnosti sdílení.

Prostory, ve kterých aktivity probíhají, jsou dobře vybaveny – návštěvníci se v nich cítí příjemně a uvolněně. „Důraz klademe na prožitek. Aby si lidé co možná nejvíce sami vyzkoušeli, jen tak to má smysl,“ uvádí Klára Bartoníčková a ke kvalitě lektorů dodává: „Jako lektorky se učíme většinou samy a baví nás to. Často vyhledáváme příležitost účastnit se různých kurzů, poznatky pak mezi sebou neformálně sdílíme.

Získávat zájemce do kurzů není problém, poptávka převyšuje nabídku. Některé účastnice dokonce mají zájem stát se samy lektorkami. Cílová skupina není jen z Holic, ale i širšího okolí. Lidé se o centru nejčastěji dozvídají z doporučení, osobní zkušenosti (mnoho účastnic se rádo vrací), ale také z webu, sociálních sítí (Facebook, LinkedIN), rádia, televize a novinových článků.

Většina aktivit v centru je řízena projektově. „Na začátku je klíčový nápad na téma, následují analýzy a souběžně i hledání možného financování, pak sepsání projektu a – v případě úspěchu – jeho realizace,“ uvádí Marie Hubálková. Příkladem může být projekt ŽenyPRO, který ženám umožňuje rozvoj pěti různými aktivitami. První aktivita je vzdělávání přímo v centru. Ženy – účastnice navštěvují centrum dva dny v týdnu po dobu 2,5 měsíců. Součástí jsou i „3 dny pro sebe“, což je vzdělávací pobyt na ekofarmě. Druhá aktivita je týden pobytového prožitkového vzdělávání na Ekofarmě Bílý Mrak. Obě aktivity jsou zaměřené na osobní rozvoj účastnic a jejich další pracovní směřování. Účastnice vzdělávání mají možnost nechat si změřit své styly myšlení, naučit ostatní něčemu novému (peer-to-peer, ženy učí ženy), účastnit se řízeného diskusního setkání (master mind). Svou ideální budoucí profesní kariéru mohou prozkoumat díky zahraniční metodě karierového poradenství „Patchwork“. „Žádná jiná vzdělávací organizace touto metodou v České republice nepracuje, licenci jsme koupili z Francie”, říká Vladimíra Krejčíková. Ženy oceňují i třetí projektovou aktivitu – možnost individuálního koučování.

Další aktivitou jsou počítačové kurzy a konečně pátou aktivitu představují konference pro širokou veřejnost. Veškeré aktivity projektu ŽenyPRO jsou doprovázeny službou hlídání dětí.

Mezi další úspěšné projekty patří MATAPE (Mami, tati, pečuj, pracuj), jehož náplní bylo realizovat desítky vzdělávacích aktivit s cílem pomoci ženám po rodičovské dovolené s návratem do práce a nabídnout zaměstnavatelům v regionu poradenství formou genderových auditů. V neposlední řadě jsou pracovnice centra hrdé na projekt WOMEN WELCOME, jehož smyslem bylo podpořit ženy v kariérním rozvoji, zvýšit jejich počet v rozhodovacích pozicích firem v regionu.

V dalším období bychom se v Holoubku rádi zaměřili na prohloubení toho, co děláme, ale také na zahraniční spolupráci a zahraniční know-how. Více se chceme zaměřit i na mladší ženy a studentky středních škol,“ naznačuje Marie Hubálková a reportáž uzavírá slovy: „Milujeme to, co děláme a jsme hrdí na několik ocenění, které jsme díky naší práci získali. Těšíme se na další projekty, nápady a výzvy.“ A my přejeme hodně úspěchů!

Oblastní charita Pardubice jako jeden z největších poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb již 25 let pomáhá lidem na okraji zájmu společnosti a poskytuje zdravotní a hospicovou péči, pečovatelské služby, osobní asistenci, ambulantní a pobytové odlehčovací služby, pomoc rodinám v nouzi, podporuje pěstouny, provozuje dvě rodinná centra, sociální šatník, potravinovou banku a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Snaží se být lidskou a profesionální službou, pro kterou jsou individuální potřeby klienta vždy na prvním místě.

Autor: Tomáš Langer, expert EPALE
Fotografie: RCV Holoubek
Původní zdroj: https://ec.europa.eu/epale/cs/blog/reportaz-epale-z-rvc-holoubek-holice-chceme-delat-praci-ktera-ma-smysl