Aktuality

 

 • Informace k zápočtovým prezentacím:
  • Zápočty pro studenty prezenční formy: pondělí 6. 1. 2020 cca od 15:00 (před tím nás čeká od 14:10 prezentace trendů v elektronickém vzdělávání od Brano Frka), zápočty pro studenty kombinované formy: pátek 10. 1. 2020 od 12:30 hod.
  • Forma zápočtu:
   – každá skupina postupně představí svůj e-kurz jako „live demo“, tedy „proklikáním“ kurzu (představujte si, že prezentujete před zákazníkem s cílem, aby si vás kurz koupil),
   – je možné některé kapitoly přeskakovat (zejm. testy), abychom měli ucelený obrázek o kurzu, je třeba ukázat ty části, kterými se naplní požadavky na zápočet (videa, obrázky, PDF…),
   – nepřipravujte si prezentaci v PPT apod., bude potřeba skutečně ukázat funkčnost kurzů v onlinu,
   – prezentovat můžete ze svého počítače (ideálně), případně z lektorského,
   – prezentovat můžete postupně celý tým nebo jen někteří z týmu (např. jeden stojí a představuje kurz, druhý sedí a kliká),
   – celková doba na jednu skupinu bude max. 15 minut, skončíme tak cca v 16:30 hod.
 • Detaily zadání zápočtu:
  • můžete zvolit libovolnou free platformu (např. talentLMS),
  • je potřeba zpracovat celé vybrané téma (nejen jeho část), tedy: úvod, vlastní obsah, závěr, ověření znalostí,
  • každý kurz bude obsahovat přinejmenším tyto prvky:
   • převážně vlastní (převzaté=citované) texty,
   • vlastní obrázky/foto/grafika (min. 5),
   • vlastní videa (celkem min. 3 minuty videa, vč. střihu, titulkování, příp. dalších úprav),
   • vlastní dokument PDF se zpracovaným handoutem pro podporu výuky ke stažení (min. 1 strana: text + grafika vytvořená v grafickém programu + hypertexty),
   • průběžný/závěrečný test (min. 10 otázek, min. 2 typy testu) s vyhodnocením,
   • gamifikační prvky (min. 1),
  • organizační informace:
   • nutná pilotáž na min. 10 účastnících (mimo tým a ročník),
   • vše musí být v souladu s autorskými právy,
   • termín odevzdání pro prezenční studenty: 3. 1. 2020,
   • týmová prezentace pro prezenční studenty: 6. 1. 2020,
   • formát odevzdání: zaslání linku na e-mail vyučujícího bez nutnosti přihlašování,
  • doporučuji pracovat v týmu prostřednictvím některého projektového softwaru typu Trello, Basecamp či Asana – není to však povinné.

Zdroje a materiály k předmětu

 

1. Vzdělávání dospělých v prostředí informačních technologií


2. Online marketing vzdělávacích institucí: specifika ICT komunikace, marketingové nástroje používané v 21. století

 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2011
 • EGER, Ludvík a kol. Komunikace vzdělávacích organizací s veřejností na internetu. Praha: Česká andragogická společnost, 2010
 • KOL. Kuchařka marketingu pro vzdělávací instituce. Praha: NÚV, 2012. Dostupné na: http://www.nuov.cz/uploads/koncept/vystupy/KUCHARKA.pdf
 • KOL. Online marketing. Současné trendy očima předních expertů. Brno: Computer Press, 2014
 • Wikipedia: Internetový marketing. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%BD_marketing

3. Elektronické vzdělávání (digitální vzdělávání, e-learning): vývoj, základní pojmy, principy


4. Elektronická zařízení pro podporu výuky: počítač, tablet, telefon a další zařízení, zásady pro využití nástrojů ve výuce


5. Aplikace, softwary a další nástroje pro podporu výuky


6. Elektronické materiály pro podporu výuky: typy materiálů, zásady tvorby a publikace materiálů

 • KOSTOLÁNYOVÁ, Kateřina. Distanční vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Dostupné na: https://publi.cz/download/publication/27?online=1
 • ZLÁMALOVÁ, Helena. Příručka pro autory distančních opor. Praha: Národní centrum distančního vzdělávání, 2006

7. Elektronický kurz: příprava projektu a jeho řízení, akreditace


8. Elektronický kurz: design kurzu, prototypování, pilotáž


9. Elektronický kurz: tvorba obsahu kurzu


10. Elektronický kurz: tvorba jednotlivých součástí kurzu (text, foto, video)


11. Elektronické vzdělávání ve firemní, podnikové a vysokoškolské praxi v ČR, elektronické vzdělávání pro širokou veřejnost


12. Současné trendy v elektronickém vzdělávání: microlearning, digitální odznaky, gamifikace vzdělávání, edutainment


13. Současné trendy v elektronickém vzdělávání: VR/AR/AI/BD, blockchain a další

Anotace předmětu

 

AAN120015 / VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
ANPR / Bakalářské studium
2019/2020
PhDr. Tomáš Langer
ZS 2/1; povinný předmět
Z + Zk/ 4 kredity

Cílem předmětu je objasnit vývoj digitálního (elektronického) vzdělávání, jeho současný stav a trendy, výhody a nevýhody využívání ICT, a to i v kontextu online marketingu, představit příklady různých aplikací digitálního vzdělávání pro dospělé, seznámit studenty s dostupnými nástroji IT pro vzdělávání dospělých a možnostmi jejich využití ve firemní a podnikové praxi.

Předmět bude realizován kombinací přímé výuky, přednášek s hosty – experty na vybraná témata a průběžnou skupinovou prací studentů na zadání projektů e-kurzu. Díky tomuto kombinovanému přístupu studenti získají potřebné teoretické informace i praktické poznatky a zkušenosti prostřednictvím řešení vlastních projektů.

Charakteristika obsahu předmětu:

 1. Vzdělávání dospělých v prostředí informačních technologií
 2. Online marketing vzdělávacích institucí: specifika ICT komunikace, marketingové nástroje používané v 21. století
 3. Elektronické vzdělávání (digitální vzdělávání, e-learning): vývoj, základní pojmy, principy
 4. Elektronická zařízení pro podporu výuky: počítač, tablet, smartphone a další zařízení, zásady pro využití nástrojů ve výuce
 5. Aplikace, softwary a další nástroje pro podporu výuky
 6. Elektronické materiály pro podporu výuky: typy materiálů, zásady tvorby a publikace materiálů
 7. Elektronický kurz: příprava projektu a jeho řízení, akreditace
 8. Elektronický kurz: design kurzu, prototypování, pilotáž
 9. Elektronický kurz: tvorba obsahu kurzu
 10. Elektronický kurz: tvorba jednotlivých součástí kurzu (text, foto, video)
 11. Elektronické vzdělávání ve firemní, podnikové a vysokoškolské praxi v ČR, elektronické vzdělávání pro širokou veřejnost
 12. Současné trendy v elektronickém vzdělávání: microlearning, digitální odznaky, gamifikace vzdělávání, edutainment
 13. Současné trendy v elektronickém vzdělávání: VR/AR/AI/BD, blockchain a další

Povinná literatura:

 • BAREŠOVÁ, Andrea. E-learning ve vzdělávání dospělých. Praha: 1. VOX, 2011. ISBN 978-80-87480-00-7.
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4152-9.
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning. Učení (se) s online technologiemi. Praha: Wolters Kluwer: 2012. ISBN 978-80-7357-903-6.

Doporučená literatura:

 Webové zdroje:

Atestace:

Zápočet bude udělen za vytvoření komplexního e-kurzu podle zadání tématu, způsobem, v rozsahu a v termínu určeném vyučujícím; a jeho závěrečné představení s obhajobou před studenty a vyučujícím.

Zkouška má ústní podobu a je vykonána formou komplexního řešení případové studie napříč studijními okruhy.

Podmínky pro udělení zápočtu jsou stejné pro studenty prezenčního i kombinovaného studia.

Videa jsou streamována z portálu MotivP.com nebo Youtube.com.